Včelařův průvodce pylovou identifikací medu

Marie Šotolová

7/2020, strana 26

Na mezinárodní knižní trh se v těchto měsících dostává Včelařův průvodce pylovou identifikací medu (Beekeepers’ Guide for Pollen Identification of Honey). 

Autor a zároveň vydavatel Mohammad El-Labban nabízí na více než třech stech stranách mnoho návodů a rad, jak identifikovat pyl a podle obsahu a podoby pylových zrn určit druh i původ medu. Publikace pracuje s několika rovinami informací, aby byla použitelná pro včelaře, kteří s melissopalynologií (pyloznalectvím medu) teprve začínají, anebo už odborně pracují v laboratořích.

Velká část textu se zabývá morfologií pylu a technologií potřebnou jednak pro konzervaci zrn, jednak pro pylovou analýzu medu. Atlas zahrnuje včelařsky nejvýznamnější rostliny v různých světadílech, takže nabízí přehled 494 rostlinných druhů a 319 barevných obrázků vážících se k pylům. Měl by pomoci také rostoucímu počtu komunit lidí chovajících včely uprostřed měst, kdy jim radí, jak se přes určení pylu v medu dostat k informaci o snůškových zdrojích mnohdy utajených v zástavbě. Vzhledem k současnému zájmu o jednodruhové medy je celá jedna kapitola věnovaná markerům, které je určují.

Publikace pracuje s vědeckým botanickým názvoslovím, takže je mezinárodně dobře použitelná, Českou republiku nevyjímaje. Hendikepem pro naše včelaře zřejmě nebude ani tak angličtina, se kterou mnozí už běžně pracují, ale cena, které se pohybuje spolu s poštovných kolem stovky britských liber.

ISBN: 978-9953-0-5184-0v

Titulní strana knihy Včelařův průvodce pylovou identifikací medu.