Moderní včelař 7/2020

7/2020

Předplatné

Jak a kde získat Moderního včelaře.

Více info

E-shop PSNV

Možnost zakoupit toto číslo.

Do e-shopu

Editorial

Milan Motyka

2020/7/4

Milé čtenářky, milí čtenáři, berete do rukou Moderního včelaře, jejž si možná přibalíte do zavazadla chystaného na dovolenou. Dost možná, že bude sdílet prostor s fotoaparátem. A vy, inspirováni snímky našich kmenových spolupracovníků, zahrnete naši redakci v září jedním lepším záběrem než druhým. Cesty za dobrou fotografií bývají ovšem rozličné. O čerstvé zážitky z putování moravskou krajinou se s vámi podělí Milan Motyka. Přejeme vám stejně hezké toulky naší domovinou. Pokud si kromě vzpomínek přivezete také nějaký foto unikát, nezapomeňte nám ho poslat. Prima prázdniny vám přeje redakce.

číst článek


Chvála medu a setkání studentů z Blatné

Petr Texl

2020/7/5

Časopis Moderní včelař je již patnáct let mediálním partnerem Chvály medu na Horním hradě. Letošní ročník se koná v sobotu 1. srpna 2020 od 10 do 17 hodin.

číst článek


Včelařské rande-vouz v arboretu

- redakce

2020/7/6

 Úvodní setkání celoročního cyklu přednášek a workshopů Se včelaři o včelách pro budoucí i stávající chovatele včel se koná v sobotu 11. 7. 2020 od 9.30 do 15.00 hodin.

číst článek


Festival Jeden svět

- redakce

2020/7/6

V rámci festivalu Jeden svět ve Zlíně se bude 15. 7. 2020 od 21.00 hodin na nádvoří zámku promítat film Země medu (viz Moderní včelař 4/2020, s. 37).

číst článek


Bee Press Photo registruje první přihlášky

Marie Šotolová

2020/7/6

Slovenský časopis Dymák vypsal mezinárodní včelařskou soutěž Bee Press Photo. Protože se k ní připojily další tři časopisy, kterými jsou Moderní včelař, polská Pasieka a maďarský Méhészet, dají se předpokládat přihlášené fotografie z celého „Visegrádu“. První převzali organizátoři již nyní. A my vám dvě z nich právě nabízíme pro inspiraci.

číst článek


Letní škola nástavkového včelaření

- redakce

2020/7/7

V sobotu 11. 7. 2020 se ve spolupráci s Pracovní společností nástavkových včelařů CZ, z. s., koná v Kunvaldu Letní škola nástavkového včelaření. 

číst článek


Světový den strážců přírody

- redakce

2020/7/7

Další ročník Světového dne strážců přírody (World Ranger Day) se uskuteční v sobotu 1. 8. 2020 od 10.00 do 15.00 hodin na Panské skále na kamenicko-šenovské Práchni. 

 

Foto Miloslav Rejha, Wikimedia Commons, licence CC-BY-SA-3.0

číst článek


Mezinárodní den medoviny

- redakce

2020/7/7

Víte, že se díky aktivitě Americké asociace domácích pivovarníků (American Homebrewers Association) slaví každou první srpnovou sobotu od roku 2002 Den medoviny (MeadDay)? 

číst článek


Náhražky ve včelařství

Petr Texl

2020/7/8

Toto téma představuje snad největší prostor pro polemiky a úvahy, co je ještě přirozené a původní v životních projevech včelstva a co už je námi nabízené a nahrazované při současném chovu včel umělé a nepřirozené. Včelu řadíme podle současně platné legislativy mezi hospodářská zvířata, ale sami pozorujeme, že životní projevy včelstva ovlivňuje nejvíc sama příroda, kvalita životního prostředí a pestrost krajiny. Chovatel svými zásahy a různými náhražkami některé projevy včelstva jen usměrňuje, přesto však může hodně získat, ale i pokazit.

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Zelená dohoda pro Evropu

- redakce

2020/7/10

Evropská komise uveřejnila 20. 5. 2020 strategický plán Z farmy na vidličku (Farm to Fork Strategy) a souběžně postup, jak zvýšit ochranu biodiverzity. Oba materiály spadají do tzv. Zelené dohody pro Evropu (Green Deal) s konečným termínem realizace v roce 2050.

 

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Evropská fotosoutěž ke znovuobjevení našeho pouta s přírodou

Tisková zpráva Ministerstvo životního prostředí

2020/7/10

Dne 22. května se otevřel nový ročník fotosoutěže Evropské agentury pro životní prostředí „REDISCOVER Nature“. Aktuálně si bere za cíl zachytit různé, mnohdy i opomíjené, zázraky přírody. Včelaře netřeba přesvědčovat, že mezi ně patří život medonosek.

číst článek


Pančování medu bude zase o něco těžší

Magdalena Schafferová

2020/7/11

V rámci úsilí Evropské unie o narovnání trhu s medem, které se mimo jiné zaměřuje na falšování tohoto produktu, publikovala Evropská komise na svých stránkách 12. 5. 2020 novou studii vědeckého týmu ve složení Eric Aries, Olivier de Rudder, Georgios Kaklamanos, Alain Maquet, Fernando Cordeiro, Franz Ulberth. Jedná se o práci Určení poměru uhlíku 13C a 12C v sacharidech v medu pomocí kapalinové chromatografie a izotopové poměrové hmotnostní spektrometrie – výsledky mezilaboratorního srovnání.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


O příští sezóně se rozhoduje v červenci

Petr Texl

2020/7/12

Podle učebnic je začátek včelařského roku v podletí. Od července do září ve včelstvu vzniká zimní generace včel. V čase důležitém z hlediska výživy včelstva zpravidla končí nabídka nektarových, medovicových a pylových zdrojů a současně se odehrávají poslední medobraní, kdy včelám bereme to, co si nashromáždily pro zdárné přezimování.1 Zároveň panují vysoké denní teploty a poslední dobou velká sucha. V některých oblastech příroda nic nenabízí již od června a neznalý včelař ani nepostřehne, že včelstva hladoví. V této době mizí trubčí plod, kleštík včelí se přesouvá na plod dělničí a sám pravděpodobně vytváří také zimní odolnou generaci. Přestože by měl nyní včelař o včelstva nejvíce pečovat, jsou prázdniny a na včely se zpravidla pozapomínává.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Včelí pastva a přelet včel u frekventovaných silnic

Albín Kozoň

2020/7/14

Včelařím sice více než šedesát let, ale až v poslední době jsem si všiml jednoho závažného problému. Tím je přelet včel létajících za pastvou v okolí frekventovaných cest, jako jsou dálnice a rychlostní silnice.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Postřehy k práci s oddělkem dle Liebiga

Miroslav Křížek

2020/7/15

Jako většina včelařů množím včelstva a zvyšuji jejich počet za různým účelem. Během své včelařské praxe jsem se proto setkal i s množením včelstev podle dr. Liebiga. Při pečlivém provedení se jedná o poměrně jednoduchou a spolehlivou metodu, která je zvládnutelná i pro začínajícího včelaře.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Anketa 2020

- redakce

2020/7/17

O odpovědi na anketní otázky jsme tentokrát požádali předsedu Asociace profesionálních včelařů Ing. Kamila Kurtina. Chov včel je pro něho od roku 1999 hlavním zaměstnáním. V Račicích na Třebíčsku v Kraji Vysočina obhospodařuje tři sta včelstev. Včelařit začal už jako žák 7. třídy a jako hobby včelař včelařil jedenáct let, kdy sbíral zkušenosti. Nejcennější pro něj byl čtyřměsíční pobyt na farmě Jana Kolomého ve Starém městě u Bruntálu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Nejčastější rezidua pesticidů v medu a pylu z lokalit s intenzivním hospodařením

Martina Stejskalová, Jan Kazda

2020/7/18

Aplikace přípravků na ochranu rostlin je často nezbytnou součástí zemědělské výroby. Při jejich používání musíme mít na zřeteli ochranu životního prostředí, proto hledáme postupy, které umožní chránit před účinky pesticidů necílové organismy. Typickým zástupcem necílových organismů jsou opylovatelé.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Řepku včely milují až k smrti

Vladimír Šámal

2020/7/22

Letošní zima byla pro naše včelstva nepříznivá a z blízkého okolí slyšíme časté zprávy o vysokých úhynech. Jedná se o celosvětový problém. Řeší ho celé týmy odborníků, kteří se obecně shodují v tom, že se jedná o komplex negativních vlivů, z nichž na prvém místě uvádějí roztočové, bakteriální a virové nákazy, dále pak používání pesticidů a úbytek rozmanitosti pylových zdrojů.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


COLOSS: Nahlédněte do letošních výsledků a snadno si zobrazte, co vás zajímá

Jiří Danihlík, Jan Brus

2020/7/23

Na webu www.coloss.cz mohou čtenáři navštívit stránku s mapami zavčelení, ztrátami včelstev v jednotlivých letech, přečíst si články s výsledky, seznámit se s novinkami.

číst článek


Pololetí

Miroslav Urban

2020/7/24

Potkáváme se v polovině našeho malého kurzu včelí biologie. Doposud jsme probrali vývoj včel, anatomii a schopnosti jednotlivých obyvatel včelího hnízda. Když dnes spojíme dohromady dělnice, matku a trubce, získáme kompletní VČELSTVO.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Učím se včelařit – Druhý rok

- redakce

2020/7/26

Po vydání ilustrované knížky pro úplné včelařské začátečníky „Učím se včelařit – První rok“ připravil Miroslav Urban pokračování této kreslené příručky „Učím se včelařit – Druhý rok“.

číst článek


Přírodní antibiotika a antivirotika v kuchyni


Sršeň asijská

Marie Šotolová

2020/7/26

Snad největší problémy s novým invazním hmyzem, sršní asijskou, mají zatím z celé Evropy italští a francouzští včelaři. 

číst článek


Včelařův průvodce pylovou identifikací medu

Marie Šotolová

2020/7/26

Na mezinárodní knižní trh se v těchto měsících dostává Včelařův průvodce pylovou identifikací medu (Beekeepers’ Guide for Pollen Identification of Honey). 

číst článek


Kramerius nabízí včelařskou literaturu

Marie Šotolová

2020/7/27

Řada knihoven činných v České republice je zapojena do projektu Kramerius. Znamená to, že přes internet nabízí digitalizované knihy v plném rozsahu. 

číst článek


Kyselina para-kumarová a výživa včel

Petra Urajová, Václav Krištůfek, Alena Bruce Krejčí

2020/7/28

Článek se věnuje kyselině para-kumarové, která je důležitá pro likvidaci toxických látek, podporu imunitního systému včel i pro správný vývoj dělnic a matek. Vědci z Biologického centra Akademie věd ČR referují o překvapivém zjištění, že obsah kyseliny kumarové v glycidových zásobách se po podletním zakrmení zvyšuje. Zimní zásoby dodané včelařem tedy mohou obsahovat více některých prospěšných látek, než samotný med.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Napoprvé a hned natrvalo

Jaroslav Petr

2020/7/31

Včely jsou schopné uložit si do dlouhodobé paměti informaci získanou na základě jednorázové zkušenosti. Musí k tomu aktivovat geny v mozku.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Trendy ruské apidologie

Marie Šotolová

2020/7/32

Za rok se ve městě Ufa v Baškirii, která je součástí Ruské federace, uskuteční 20.–25. září 47. světový včelařský kongres Apimondia. Hostitelé se již nyní na něj připravují a chtějí se prezentovat v tom nejlepším světle. To platí také pro Federální vědecké včelařské centrum, které letos slaví 90 let svého trvání. Jak vyplývá z výroční zprávy za rok 2019, institut chce prezentovat své nejnovější poznatky.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Včely jsou Picasso

Petr Texl, Marie Šotolová

2020/7/33

Uměleckých děl inspirovaných včelami není málo. Ať už literárních nebo výtvarných. Dokonce jsou populární obrazy vytvořené včelami tak, že se do úlu vloží plátno a čeká se, jaké zajímavé motivy na ně včely nanesou třeba díky propolisovému tmelení. Brněnský malíř Jan Karpíšek vsadil sice také na přímou součinnost se včelami, ale zcela unikátním stylem.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Oxymel

Ivana Bauer

2020/7/36

Čím dále víc se vrací léčba pomocí přírody, bylinek a babských rad. Lidé přemýšlejí o praktikách farmaceutického průmyslu a zajímají se o všeobecně známou, byť pozapomenutou léčivou sílu přírody. Matka příroda nabízí mnoho prostředků pozitivně ovlivňujících naše zdraví, dobře chutnajících a téměř bez vedlejších účinků. A my si vzpomínáme  na staré vyzkoušené recepty, hledáme babiččiny receptáře.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Medové pivo jako možnost získat přidanou hodnotu ze včelích produktů

Pavel Fiľo

2020/7/38

Včelařství jako ušlechtilá činnost zaměstnávalo celá pokolení našich předků. Naopak pití piva patřilo a patří mezi způsoby, jak uvolnit napětí a únavu. Časy se však velmi rychle mění, mimo jiné kvůli globalizaci trhu s tlakem na co nejnižší ceny medu, často s neprůkaznou kvalitou.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


František Ferdinand d´Este a Žofie Chotková a chov včel na Konopišti

Jaromír Tlustý

2020/7/40

Nejeden z českých šlechticů 19. a počátku 20. století měl blízko k chovu včel. Rudolf hrabě Kolovrat-Krakovský (1830–1903) byl výborným a uznávaným včelařem. Eugen Karl hrabě Černín z Chudenic (1796–1868) a Jan hrabě Harrach (1828–1909) stáli u zrodu českých včelařských spolků. Svůj včelín na Konopišti měli následník trůnu, arcivévoda František Ferdinand d'Este (1863–1914) a jeho žena Žofie vévodkyně z Hohenbergu (1868–1914).

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Kopie lánského včelínu v Lublani

Aleš Süssinger, František Sentenský

2020/7/42

Hlavní město Slovinska Lublaň bylo díky ambiciózním projektům v oblasti péče o čisté životní prostředí a udržitelný rozvoj města nominováno v roce 2016 na „Zelené hlavní město Evropy“. Jedním z důvodů, které vedly Evropskou komisi k udělení titulu, byl med včelstev, umístěných v kulturním ústavu Cankarjevův dům (Cankarjev dom), v centru města.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.