Kramerius nabízí včelařskou literaturu

Marie Šotolová

7/2020, strana 27

Řada knihoven činných v České republice je zapojena do projektu Kramerius. Znamená to, že přes internet nabízí digitalizované knihy v plném rozsahu. 

Jde samozřejmě o výběr, který odráží jednak kapacity knihovny, jednak volná autorská práva. V čele převodu tištěných svazků do on-line podoby je Národní knihovna v Praze. Právě ta nyní upozorňuje na možnost, vybírat si zajímavé knihy podle kolekcí. Pro včelaře je lákavá kolekce Pěstitelství a chovatelství, kde může nyní listovat v šesti příručkách. Seznam uvádíme níže. Zmínky o využití včelích produktů, především vosku, se nacházejí také v kolekci Domácí rádci. Do třetice se vyplatí podívat se na kolekci šedesáti kuchařek, kde se také najdou recepty s medem. Všechny kolekce jsou přístupné na http://kramerius5.nkp.cz/browse?category=collections.

 

Seznam včelařských příruček přístupných v kolekci Pěstitelství a chovatelství na

1.     TESAŘ Václav Josef, GEILEN L. Rukověť rozumového včelaření dle methody Dzierzonské: pro začátečníky dle L. Geilena. V Olomouci: F. Slavík, 1883.

2.     KOLRUS Josef. Krátká rukojeť moudrého včelaření. V Praze: Nákladem Karla Bellmanna, 1863. 100 stran.

3.     JAKŠ Václav. Včelař začátečník. V Praze: Zemský ústřední spolek včelařský pro král. České, 1902. 132 stran.

4.     VAMBERA Antonín. Včelařské zápisky: práce včelařské pro každý měsíc, theoretické výzkumy včelařské, včelařská pravidla, jakož i zápisné tabulky pro praktické včelaře. V Praze: Jos. Mikuláš, [1881]. 48 stran.

5.     DATEL Jan. Praktický včelař: stručný návod ku včelaření v úlech Dzierzonských. V Praze: A. Reinwart, 1886. 126 stran.

6.     SAJÓ K., MUŤOVSKÝ Adolf. Včela medonosná a její chov. Praha: A. Neubert,

7.     STROHAL Jakub, ŠIMBERA Tomáš. Návod k rozumnému včelařství: ku potřebě skumného a výkonného učení ve včelních školách. Brno: [s.n.], 1861. 90 stran.

 

Titulní strana kuchařky vydané roku 1896 pro české imigrantské rodiny v Chicagu.

Podobizna autora kuchařky Emanuela Persein-Beránka.

Recept na třešně v medu.