Zajímavost od rakouských sousedů

Pavel Mach

8/2020, strana 5

Dolnorakouská zemědělská komora iniciovala vytvoření zajímavého portálu https://www.bienenwanderboerse.at/, který sdružuje zemědělce a včelaře a poskytuje jim bezplatný informační servis.

Jedná se o burzu, kde zemědělci nabízejí své plodiny zajímavé pro včely. Kočovní včelaři je pak mohou ve své oblasti najít a svá včelstva přisunout. Z mapy nabídnutých stanovišť vyplývá, že si zemědělci uvědomují význam opylení a aktivně na portál zveřejňují své nabídky.