Články Autora Pavel Mach

Vynulovat

54. konference Rakouského svazu komerčních včelařů

Alena Machová, Pavel Mach

2024/4/0

Každoroční konference Rakouského svazu komerčních včelařů patří k nejdůležitějším včelařským veletrhům v Evropě. Letos se konala ve dnech 16.–18. února 2024 na výstavišti ve Welsu.1 O víkendu byla příležitost navštívit různé zahraniční vystavovatele, hovořit přímo s výrobci a prohlížet si exponáty.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit


Včelařův rok a umělá inteligence III

Pavel Mach

2024/3/26

V Moderním včelaři 2/2024 jsme popsali, jak lze využít umělou inteligenci při zpracování dat z měřicích senzorů a zařízení. To má smysl, jestliže jsou výsledky dostupné trvale, jednoduše a pokud možno na jednom místě. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Včelařův rok a umělá inteligence II

Pavel Mach

2024/2/26

V Moderním včelaři 1/2024 jsme si vysvětlili, co vše lze měřit ve včelím úlu a kolem něj. Naznačili jsme, že například měření akustických signálů potřebuje vyhodnocení umělou inteligencí, která přeloží „včelí řeč“ do lidského jazyka. Jde skutečně o inteligenci srovnatelnou s lidskými schopnostmi a máme se bát, že nás plně nahradí i u včel a přijdeme o radost ze svého koníčka, protože za nás vše zvládnou roboti?

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Umělá inteligence a monitoring včelstev

Radmila Frydrychová, Lukáš Picek, Pavel Mach

2024/2/28

V posledním desetiletí jsou celosvětově zaznamenávány rychlé a často nevyjasněné úhyny včelstev, označované jako syndrom náhlého zhroucení. Obecně se předpokládá, že patofyziologické stavy včelstev odráží synergický vliv řady faktorů působících na včelstva jak vně, tak uvnitř úlu, které navíc pozměňují odezvu včelstva na jednotlivé faktory navzájem.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Včelařův rok a umělá inteligence I

Pavel Mach

2024/1/26

Všechno už tu bylo. Má smysl psát znovu včelařské kalendárium? Ano. Každý totiž včelaříme trochu jinak a můžeme přispět něčím novým. To, co se dočtete na následujících stránkách v příštích měsících, není jen načtená teorie, ale co sami praktikujeme. Nemusíte kopírovat vše 1 : 1. Vyberte si a z ostatního bude mít třeba užitek někdo jiný.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Včelařský veletrh Eurobee 2023

Pavel Mach, Alena Machová

2024/1/38

Univerzitní město Friedrichshafen na jihu Německa nedaleko hranic se Švýcarskem a Rakouskem u Bodamského jezera je sídlem okresu a zároveň metropolí spolkového státu Bádensko-Württembersko. O víkendu 11. a 12. listopadu se zde konal největší včelařský veletrh v Německu, Eurobee 2023, takže se tu vše točilo kolem včel, medu a včelařství. V tomto článku vám nabízíme fotografie novinek, které nás na veletrhu zaujaly.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Mezinárodní včelařské akce v roce 2024

Alena Machová

2024/1/8

Včelařské akce v Evropě v roce 2024.

číst článek


Izolace úlu a změna klimatu

Alena Machová, Pavel Mach

2023/11/16

S rostoucími teplotami se kvůli klimatickým změnám zkracují bezplodé fáze včelstva, což zvyšuje spotřebu krmiva a ohrožuje zdraví včel. Proto už nelze považovat silnou tepelnou izolaci úlů za žádoucí.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Košnice v Německu

Alena Machová

2023/10/12

Košnice se používaly jako obydlí pro včely zejména v severním Německu. Nejprve se pletly z proutí a později ze slámy. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Vliv klimatu na provozní metody a výskyt parazitů

Alena Machová

2023/7/26

Změna klimatu, její dopady a nutnost reakce představují jedno z klíčových témat současné environmentální politiky. Klimatický systém se měnícím podmínkám přizpůsobuje zejména formou globálního oteplování. Důsledky pocítí řada oborů, včelařství nevyjímaje.

Foto CSIRO, CC BY 3.0

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Proč krmíme invertem

Alena Machová, Pavel Mach

2023/6/7

Správný výběr krmiva pro včely je důležitý, protože v různých fázích vývoje jsou potřebné různé živiny: při vývoji z vajíčka na hmyz hrají ústřední roli proteiny. U plně vyvinutých včel (dělnic, matek a trubců) má naopak velký význam dodávka energie ze sacharidů. Jakou formou je dodat?

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Dopady změny klimatu na včely– část II

Alena Machová

2023/5/22

Klimatické změny, kterých jsme celosvětově svědky, se významně odráží na zdrojích včelí pastvy. Týká se to jak bylin, tak lesů, které jsou spojeny s producenty medovice. Článek se zabývá podrobně jednotlivými fenomény měnícími snůšku.zm

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Včely a včelaření v Bhútánu

Eva Machová

2023/3/32

Vloni se mi naskytla příležitost žít téměř tři měsíce v Bhútánu, většinou v oblasti Bumthang, kde se včelaří nad 2 500 m n. m. V článku shrnuji, co se mi podařilo zjistit jak od místních včelařů, tak z mála dostupných literárních zdrojů.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Včelařské vzdělávání v Německu

Alena Machová

2023/3/14

V současné době je v Německu více než 150 000 včelařů1 a s rostoucím zájmem zejména o hobby včelařství jejich počet neustále roste. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Chov matek pomocí systému Jenter

Alena Machová, Pavel Mach

2022/5/14

Existuje mnoho metod a způsobů chovu matek. Každý včelař si může vybrat variantu, která se mu jeví jako nejvhodnější. V článku popisujeme použití systému Jenter.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Kyselina šťavelová a německé zkušenosti

Alena Machová, Pavel Mach

2021/10/26

Autoři seznamují s německými a švýcarskými kladnými a zápornými zkušenostmi s aplikací kyseliny šťavelové pokapem, postřikem a odparem jak při zimním, tak letním ošetření včelstev.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.