Stromy, včelaři a Arnika

Jana Vitnerová

4/2009, strana 105

Kdyby zmizely včely, byl by svět chudý a smutný, nejen pro nás včelaře. Říká se, že by na Zemi brzy nerostly žádné rostliny, vymizeli by i živočichové a za čas by ztratili podmínky pro život i lidé... A svět bez stromů? Také by asi za mnoho nestál. Že právě včelařům není potřeba něco takového dlouze vysvětlovat, ukázal ohlas na letáček vložený jednoho z minulých čísel Moderního včelaře. Přibylo hodně podpisů pod petici, někteří včelaři nám psali, že ji podpořili již dříve.Včelařská odezva nás v Arnice velmi potěšila a rádi bychom poděkovali všem, kteří se k petici za lepší paragrafy pro stromy připojili. Myslíme si, že je na místě trochu víc přiblížit naši práci.

Kdo tedy jsme, co děláme a jak naše práce může souviset se včelařením?

Stromy jako propolis

Nejblíže včelařově práci je naše kampaň, která se jmenuje Zachraňme stromy. Snažíme se o to, aby stromy přestaly hromadně mizet z měst, obcí i z volné krajiny. Proč dáváme právě nyní tolik sil do kampaně proti zbytečnému kácení zdravých stromů, a proč tolik usilujeme o jejich lepší ochranu v zákonech? Mimo jiné i pro to, co nám ta někdy neprávem opomíjená zeleň rostoucí mimo les dává.

Stromy a keře mají ve volné krajině mnoho funkcí. Lidé dnes pomalu znovu přicházejí na to, že mezi velkými plochami lesních a polních monokultur větru ani dešti neporučí. Krajina s rozptýlenou nelesní zelení má dvě veliké výhody: lépe hospodaří s vodou a netrpí prudkým kolísáním teplot. Je lépe chráněna před větrem a před erozí.Vhodné podmínky pro život zde najde mnohem více druhů zvířat i rostlin, proto je pestřejší a zajímavější. V takovém kraji se daří nejen včelám, ale i člověku.

V posledních letech přibývá zastavěných ploch, rozrůstají se města i obce. Pro člověka není bydlení v husté aglomeraci přirozené. Včely a mravenci umí používat látky, které snižují nepříznivé vlivy soužití vysokého počtu jedinců v jejich sídlech. Lidé takovou látku nemají. Když ale nebudou ve svých sídlech zapomínat na zeleň, ubude jim stresu, alergií a civilizačních onemocnění. V intravilánu měst i obcí je přítomnost zeleně dnes už nezbytností. Je obecně známo, že stromy produkují kyslík a spotřebovávají oxid uhličitý. Už méně si uvědomujeme, že také tlumí hluk a zachycují z ovzduší škodlivé plyny a hlavně jemný prach. Pro lidské zdraví jsou velmi nebezpečné jemné prachové částice, menší než 2,5 μm. V ovzduší na sebe dokážou navázat další chemické škodliviny z průmyslu nebo z dopravy. Když je vdechneme, dostanou se hluboko do plic a přecházejí do krve. V těle vyvolávají alergické reakce a onemocnění. Jemný polétavý prach představuje velký problém, který netrápí jen velká města. Je polétavý nejen názvem, proto je přítomen i v ovzduší zdánlivě čistého venkovském osídlení. A právě tyto nepříjemné produkty civilizace dokážou stromy pohlcovat ve velkém množství svými listy a jehlicemi. Nejvíc prachu zachytí borovice, protože povrch jehlic je drsný a lepkavý. Mají jehlice také v zimě, kdy se po opadu listí obsah prašných částic v ovzduší zvyšuje a kdy bývají zhoršené rozptylové podmínky. Některé druhy dřevin dokážou brzdit rozvoj baktérií nebo je dokonce i likvidují. Funkční zeleň ve městě je levné čistící a dezinfekční zařízení s velkou účinností. Pracuje sice skoro zadarmo, ale zhodnocuje naše nemovitosti. Realitní kanceláře prodávají byt v zeleni za vyšší cenu než podobný byt v ulici bez jediné větvičky. A k tomu všemu je zeleň tiše a samozřejmě krásná, ve městě i mimo něj. Na stránkách www.stromy.arnika.org se dozvíte více, třeba i to, že petici za lepší paragrafy pro stromy už podepsalo přes 22 tisíc lidí.

Bez všudypřítomných jedů a odpadků

Lidé v našem občanském sdružení nepracují ale jenom na jedné kampani. To, na čem pracujeme, je rozděleno tematicky do tří programů. Moji kolegové z programu Toxické látky a odpady se snaží, aby ubylo škodlivých a nebezpečných látek okolo nás. Možná jste se setkali s žebříčky největších průmyslových znečišťovatelů, které kolegové sestavují. Vycházejí z dat o emisích, které průmyslové podniky musí každý rok odevzdat Ministerstvu životního prostředí. Každý podzim vyhlašujeme, které podniky nejvíce znečišťují vodu, vzduch nebo půdu. Protože nikdo není rád, když je v něčem nejhorší, snaží se vítězové našich krajských i celorepublikových „hitparád“ emise škodlivin omezovat a docela se jim to daří. Nezapomínáme je za to chválit, protože investice do zlepšování životního prostředí nejsou zatím mezi podniky moc oblíbené. Kolegové usilují také o snižování množství odpadu, který naše společnost produkuje.

Říkají, že odpad je surovina. Všem, od malých dětí přes živnostníky až po vážené celebrity a politiky, se snaží vysvětlovat, že nejjednodušší je vzniku nevyužitelného odpadu předcházet. Vždyť to není tak dávno, co zboží nebylo baleno do několika vrstev plastů, které se stejně hned vyhodí. Vzpomínáte?

Živá voda ve zdravé krajině

Program Ochrana přírody se zabývá ochranou druhové rozmanitosti v naší přírodě. Už víme, že v monokulturách mnoho života není. Vlastně je to trochu i sobecké – když chráníme přírodu, chráníme i sami sebe. Propagujeme také šetrné hospodaření s vodou v krajině. Voda, nedávno svedená do betonového korýtka, nám dnes chybí v místech, odkud jsme ji odvedli jako „zbytečnou“. O kousek dál, níž po toku, se stejná voda náhle přižene a udělá veliké škody. Podporujeme rozvoj programů na obnovy vodních toků a přírodě blízká opatření proti povodním. Pomáhá nám v tom i Hollywood svou poslední bondovkou. Za co nasazuje James Bond svůj důvtip, odvahu i život? Za čistou vodu!

Pomoc občanským iniciativám

Třetím programem v Arnice je Centrum pro podporu občanů. Nezabývá se ale pouze ochranou stromů. Kolegové z tohoto programu spolupracují s lidmi, kteří mají nějaký problém s životním prostředím ve svém okolí. Usnadňují obyčejným lidem vyznat se v zákonech. Pomáhají jim i s přístupem k informacím a hlavně v účasti ve správních řízeních a nejrůznějších povolovacích procesech. Poskytují bezplatné poradenství těch tématech, kterými se zabývají druhé dva programy.

Arnika působí v celé republice. Naše hlavní kancelář je v Praze na Žižkově. Pobočky máme ještě v Českých Budějovicích, v Děčíně, Jihlavě a v Ostravě.

Kontakty na pobočky

http://www.obcan.arnika.org/kontakty

Když se podíváte na naše webové stránky www.arnika.org , dozvíte se o nás skoro všechno.

Já pracuji přes tři roky v jihlavské pobočce Arniky, vedu program Ochrana přírody. Bydlím na Vysočině, zájmově včelařím.

Ing. Jana Vitnerová