600 návštěvníků „chválilo med“

- redakce

4/2009, strana 108

Na letošní akci Chvála medu na Horním hradě evidovala hradní stráž téměř 600 vstupenek. Sobota 25. července patřila včelařům, kteří tvořili jako vždy větší část návštěvníků.

Další návštěvníky zajímala hlavně historie hradu, překrásný výhled z hradní věže, arboretum, ale určitě také okrajově i včelařská problematika. Akci totiž předcházela slušná reklama v místních sdělovacích prostředcích, a tak byl hradní pán s návštěvností spokojen.

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ připravila odborný program ve formě kurzu pro začínající včelaře, který byl rozdělen do čtyř hodinových bloků, mezi kterými probíhal „hradní“ kulturní program. Pro manželky včelařů byl uspořádán kurz zdobení medových perníků. Protože se laická veřejnost v odpolední části obměňovala, byla přednáška o druhových medech několikrát opakována, včetně ochu­tnávky druhových medů v režii Mgr. Gruny. Pozorovací úl se živými včelami byl obklopen zvědavci po celou dobu akce. Stánky s medem, medovinou a voskovými výrobky zaujaly hlavně nevčelařskou veřejnost. Velký stan se včelařskými potřebami byl naopak plný včelařů.

Chvála medu se stává již pravidelným místem setkávání včelařů, a to nejen z regionu. Bylo o čem diskutovat: málo medu z letošní sklizně, situace s varroózou, dotace do včelařství, včelařská politika atd. Nebylo tedy překvapením, že odpoledne došlo medové pivo. Hrad však úplně nevyschl – nabízela se ve stáncích medovina a v hradní vinárně kvalitní odrůdová vína.

redakce