Hmyz – včela medonosná

Radim Kupka

12/2020, strana 33

V předchozích letech vydali královéhradečtí včelaři několik publikací se včelařskou tematikou, určených většinou pro osvětu mezi dětmi.

 Letos se zaměřili na včelu a medonosné rostliny, protože za několik málo desetiletí ubylo množství hmyzu, zvířat a kvetoucích rostlin, takže je důležité učit veřejnost vztahu k přírodě a faktu, že včely a rostliny nemohou existovat jedny bez druhých. Výsledkem je titul „Hmyz – včela medonosná: soubor publikací pro MŠ a ZŠ“, který vznikl ve spolupráci mateřské školy Kamarád Hradec Králové a Základní organizace Českého svazu včelařů, z. s., Hradec Králové v roce 2020. 

Šanon obsahuje pět brožovaných sešitů s celkovým počtem 300 stran. Nejrozsáhlejší jsou části popisující rostliny významné pro včely a svět květin a včel. Protože jde o pedagogickou příručku, má v ní místo metodika a výuka grafomotoriky. Kromě textů je v souboru hodně ilustrací, fotografií, doplňovaček a rozličných rozpracovaných úkolů pro práci s dětmi na téma včely.

Publikaci lze využít pro jednotlivce, děti a vyučující v mateřských a základních školách, družinách, včelařských i jiných zájmových kroužcích.

Ve spolupráci s královéhradeckou mateřskou školou Kamarád připravili včelaři k publikaci edukační pomůcky jako dřevěný úlek s prstovými loutkami a výukovými rámky, včelí leporelo, dřevěné puzzle ze života včel, medonosnou zahrádku, omalovánky, včelí medaili, deskovou hru se včelami a květinami a razítka se včelařskou tematikou.

Celý projekt podpořil Královéhradecký kraj. Včelaři ho s úspěchem představili dětem, jejich učitelkám a rodičům koncem září přímo v mateřské škole Kamarád při medové slavnosti. Více na www.vceliweb.cz.

ISBN 978-80-908007-0-0

Titulka Hmyz - včela medonosná.

Při Medové slavnosti v MŠ Kamarád slavil velký úspěch dřevěný úlek, který dětem vyrobili královéhradečtí včelaři.

Z jedné strany jsou vidět rámky s obrázky ze života včelstva.

Druhá strana úlku patří buňkám se včeličkami.

Ty nejmenší děti si mohly poskládat včelí puzzle, které jim také vyrobili místní včelaři.