Státní politika životního prostředí 2030 s výhledem do roku 2050

- redakce

12/2020, strana 34

V meziresortním připomínkovém řízení je Státní politika životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do roku 2050. 

Dokument má ministr životního prostředí předložit vládě do 31. 12. 2020. Oblast včelařství je zahrnutá především do kapitoly Příroda a krajina a témat Ekologicky funkční krajina a Zachování biodiverzity a přírodních a krajinných hodnot. Materiál ve svých typových opatřeních deklaruje mj. podporu tradičních a šetrných způsobů udržitelného hospodaření v krajině (malé farmy, agrolesnictví, včelařství, extenzivní rybářství, myslivost).