Nový depozitář pro muzejní včelařské exponáty

zemědělské muzeum Tisková zpráva Národní

12/2020, strana 38

Národní zemědělské muzeum dokončilo po 15 měsících od zahájení stavby centrální depozitář v Čáslavi. 

Sbírkové předměty byly dosud uloženy v jednotlivých pobočkách muzea.  Do nového objektu v Čáslavi poputují sbírkové předměty z poboček Národního zemědělského muzea v Praze, Čáslavi a z Kačiny, kde je uskladněná valná většina včelařských předmětů z majetku muzea.

Prostředí nového depozitáře zlepší ochranu a klimatické podmínky pro uložené exponáty, zefektivní jejich evidenci a následně umožní širší zpřístupnění sbírek badatelům. 

„Velká část vzácných artefaktů, včelařské pomůcky nevyjímaje, je ze dřeva. Od jara bude v novém depozitáři termokomora, která likviduje případné škůdce. Cílem je uchovat kulturní dědictví pro příští generace,“ říká generální ředitel muzea Zdeněk Novák.

Slavnostní otevření nového objektu v Čáslavi by se mělo uskutečnit po přestěhování části předmětů z dosavadních skladů v polovině příštího roku. Výstavba depozitáře stála téměř 122 milionů korun, z toho 85 % bylo hrazeno z Integrovaného regionálního operačního programu Evropské unie, cca 15 % ze státní rozpočtu a zbytek, cca 10 milionů korun, uhradilo Národní zemědělské muzeum ze svých vlastních zdrojů.

Nový centrální depozitář Národního zemědělského muzea v Čáslavi.

V prostorách depozitáře bude místo také pro včelařskou sbírku, která je nyní v zámeckém areálu Kačina.