Včelí hladovění

- redakce

12/2020, strana 42

V neděli 25. října přinesla Česká televize na svém druhém programu dokument Včelí hladovění. 

25minutový film byl součástí cyklu Nedej se, zaměřeného na ochranu přírody, který připravilo ostravské studio. Podstatná část natáčení proběhla na včelnicích členů Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, z. s., na Moravě. Jak se shodli všichni zúčastnění včelaři, kvalitní včelí pastva není v České republice snadno dosažitelná. Nápravu nabízí úprava krajiny s důrazem na její úživnost pro opylovatele, ekologické zemědělství, a především změna chování nás lidí. Nenasytnost, vedoucí k produkci co největšího množství potravin za co nejnižší cenu, děj se, co děj, není cestou vpřed, ale k záhubě jak včel, tak člověka. Snímek je k vidění na www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095913550-nedej-se/420235100161004-vceli-hladoveni