Nový seriál Moderního včelaře

- redakce

12/2020, strana 43

Od prvního čísla XVIII. ročníku vám v Moderním včelaři nabídneme nový seriál „Začínáme včelařit v nové době“. 

Jeho cílem je provést začínající včelaře kalendářním rokem tak, aby uměli sami vést včelstvo úspěšně po celou sezónu. Úvod věnujeme nezbytným pomůckám, troše teorie a orientaci v oboru. V dubnovém čísle vytvoříme u zkušeného včelaře oddělky, v květnu si je odvezete na své stanoviště a dál již budete pokračovat hlavně sami na vlastní včelnici. Naučíte se monitorovat a tlumit nemoci včel a připravíte včelstvo na zimu.

Ptáte se, proč učit další adepty chovat včely, když součástí problémů českého včelařství je převčelenost krajiny? Odpověď je nasnadě: chceme pomoci vzdělat takové včelaře, kteří budou rozumět životu včel, na základě monitoringu poznají včelí nemoci a budou je adekvátně tlumit i léčit a budou reagovat na stav přírody a její změny. Věříme, že také naším přičiněním snad ubude „držitelů“ včelstev, kteří si s nimi neví rady, drží se zděděných úlů, rituálů a překonaných tradic.  Právě takové včelaře v současné době nevybíravě kosí hromadné úhyny, aniž by je provázelo patřičné vysvětlení.

V přírodě jsme svědky velkých změn s negativními důsledky na včelstva, avšak ani v hlavách včelařů, ani v oficiálních metodikách chovu se tyto změny tolik neodrážejí. Současně vstupuje nyní do včelařství mladá a střední generace, lačná po informacích, ochotná přijímat nové metody a postupy, a hlavně hledat řešení vzniklých problémů.

Jako zkušení včelaři možná namítnete, že noví zájemci o chov včel se k seriálu nedostanou, protože nejsou dosud v oboru zorientovaní a včelařské časopisy neznají. Proto na vás apelujeme, abyste začínající včelaře, pokud jim budete dodávat zjara oddělky či roje, na náš seriál upozornili. Ideální by bylo, kdybyste se stali i místními učiteli těchto začátečníků. Vždyť není nic účinnějšího, než když si adept včelařství pod vedením učitele vytvoří oddělek, označí matku, ošetří mladé včelstvo proti varroóze a odveze si ho na své stanoviště. 

Abychom lépe poznali zvídavé otázky a problémy, které začínající včelaře provázejí, budeme seriál připravovat v úzké spolupráci s mladou dvojicí, která se právě do chovu včel pouští. Její postřehy a dotazy budeme uveřejňovat, protože mohou trápit i další začátečníky. Naopak z naší strany budou v seriálu kromě rad a doporučení kontrolní otázky a tipy na odbornou literaturu a důležité odkazy a zdroje poznání.