Sdělení redakce

12/2020, strana 42

Uživatelé stránky Magnetpress.cz nebo Magnetpress.sk se při objednávání Moderního včelaře setkávají s nabídkou Karty předplatitele, umožňující čerpat slevu na knižní produkci. 

Jde výhradně o slevu tiskovin v e-shopu z produkce Magnetpressu. Nejedná se tedy o slevu na knižní produkci vydávanou Pracovní společností nástavkových včelařů CZ, do jejíhož portfolia spadá Moderní včelař.