Seznam článků v Moderním včelaři – ročník XVII (2020)

- redakce

12/2020, strana 46

Rejstřík XVII. ročníku Moderního včelaře (rok 2020)

XVII. ročník

Odborný časopis propagující moderní a jednoduchý chov včel

Vydává Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., Hlavní 99, 753 56 Opatovice

(IČ 26519836), dvanáctkrát v roce

Ev. č.: MK ČR E 14766 / ISSN: 1214-5793

Poštovní adresa redakce: Moderní včelař, Hradební 11, 370 01 České Budějovice

Šéfredaktorka: PhDr. Marie Šotolová

Redakce: Ing. Petr Texl, Ph.D., Ing. Lukáš Prýmas

Redakční rada: Ing. Květoslav Čermák, CSc., Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D., Ing. Pavel Fiľo, Mgr. Bronislav Gruna, Mgr. Libor Hruška, Ph.D., Milan Motyka, doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D., doc. RNDr. František Weyda, CSc.

Grafika: Marek Snop

Tisk: Grafotechna plus s. r. o., Praha

 

Čísla 1–12

 

Anketa 2020

František Hubáček 42/I

Ondřej Procházka 14/II

Martin Žižka 23/III

Zbyněk Semerád 17/V

Zdeněk Klíma 17/VI

Kamil Kurtin 17/VII

Jiří Mohelník 20/VIII

Antonín Přidal 14/IX

Josef Lojda 27/X

Václav Sciskala 14/XI

Václav Švamberk 21/XII

 

Apiterapie

Propolis jako prevence (Redakce) 27/V

Oxymel (Ivana Bauer) 36/VII

 

Editorial

Editorial (Petr Texl) 4/I

Editorial (Milan Šimonovský) 4/II

Editorial (Marie Šotolová) 4/IIII

Editorial (Petr Kellner) 4/IV

Editorial (Marie Šotolová) 4/V

Editorial (Petr Texl) 4/VI

Editorial (Milan Motyka) 4/VII

Editorial (Marie Šotolová) 4/VIII

Editorial (Marie Šotolová) 4/IX

Editorial (Petr Texl) 4/X

Editorial (Marie Šotolová) 4/XI

Editorial (Marie Šotolová) 4/XII

 

EU a včely

Plán EU pro nápravu situace na trhu s medem (Jaroslav Bajko) 14/III

Insignia – monitoring pesticidů pomocí včel (prym) 16/III

Zelená dohoda pro Evropu (Redakce) 10/VII

Evropská fotosoutěž ke znovuobjevení našeho pouta s přírodou (Tisková zpráva MŽP) 10/VII

Pančování medu bude zase o něco těžší (Magdalena Schafferová) 11/VII

Jaká denní úmrtnost včel je běžná? (Magdalena Schafferová) 7/X

 

Historie

Příběh lnářského kláštera a jeho včel (Vladimír Červenka, Dagmar Šormová) 38/I

Bohém s lopatou v ruce – Z Včelařské školy v Kníně chce mít muzeum (Libor Hruška) 41/III

Další břemeno jsme si dovolit nemohli (Libor Hruška) 42/III

Zámecký zahradník a včelař v Zákupech František Svoboda (Jaromír Tlustý) 42/IV

Velikonoční svíce a úžas nad stvořením (Vojtěch Daněk) 44/IV

Za pražskými včelaři 19. století (Jaromír Tlustý) 40/V

František Ferdinand d´Este a Žofie Chotková a chov včel na Konopišti (Jaromír Tlustý) 40/VII

Kopie lánského včelínu v Lublani (Aleš Süssinger, František Sentenský) 42/VII

Změna na postu generálního ředitele NZM (Marie Šotolová, Petr Texl) 42/VIII

Včelařská podsbírka Národního zemědělského muzea (Jitka Taussiková) 40/IX

Ulice U úlů (Dagmar Šormová) 42/X

První vršovické včelařství (Jaromír Tlustý) 38/XI

Patron včelařů svatý Ambrož (Karel Sládek) 35/XII

Včely na opasku (Libor Hruška) 36/XII

Nový depozitář pro muzejní včelařské exponáty (Tisková zpráva NZM) 38/XII

 

Kalendárium

Kalendárium 6/I

Přehled mezinárodních včelařských akcí v roce 2020 (Alena a Pavel Machovi) 7/I

Kalendárium 6/II

Kalendárium 6/III

Kalendárium 6/IV

Kalendárium 6/V

Kalendárium 7/VIII

Kalendárium 6/IX

Kalendárium 6/X

Kalendárium 6/XI

 

MV info

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2020 (Redakce) 4/I

Metodický pokyn SVS pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroózy (Redakce) 4/I

Okolí dálnic místem včelí pastvy? (Redakce) 5/I

Zachraňme včely a zemědělce (Marie Šotolová) 5/I

Sluncem zalité ratajské posvícení (Petra Bohatcová, Jiří Vorlíček) 5/I

Ve Středočeském kraji běží preventivní kampaň Hrr na mor 2020 (Ovčarik Rostislav) 4/II

Den otevřených úlů podruhé (Redakce) 5/II

Včelí pastvu obohatí lnička setá (Marie Šotolová) 5/II

Cena Akademie věd za popularizaci včelařství (Redakce) 5/III

Nový spolek Petrklíč (Redakce) 5/III

Včelařské dotace v roce 2020 (Redakce) 5/III

Den otevřených úlů (Redakce) 5/III

Konec thiaklopridu na dohled (Redakce) 4/IV

Medná produkce v roce 2019 (Redakce) 4/IV

Cena pro studii o mikrobiotě včel (Redakce) 4/IV

18. národní včelařská pouť (Karel Zahradník) 4/IV

Převoz medu letadlem 5/IV

Den otevřených úlů podruhé (Redakce) 5/IV

Hornolužický seminář (Tomáš Moravec) 6/IV

Úbytek čmeláků (Redakce) 37/IV

Země medu (Dagmar Šormová) 37/IV

Aktuální data k varroóze v České republice (Redakce) 4/V

Uznání pro české fotografy (Redakce) 4/V

Zrušení Dne otevřených úlů 2020 (Redakce) 4/V

Příkladná iniciativa (Alena Machová) (Redakce) 4/V

Cizorodé látky v medu (Petr Vorlíček) 4/VI

Prodej potravin přes e-shop (Pavel Kopřiva) 4/VI

Projekt The World Bee Count (Redakce) 4/VI

Varování před přidaným cukrem (Redakce) 5/VI

Fotosoutěž časopisu Dymák (Marie Šotolová) 5/VI

Izraelci zkoumají, jak suplovat opylovatele (Redakce) 5/VI

Chvála medu a setkání studentů z Blatné (Petr Texl) 5/VII

Bee Press Photo registruje první přihlášky (Marie Šotolová) 5/VII

Včelařské rande-vouz v arboretu (Redakce) 5/VII

Festival Jeden svět (Redakce) 5/VII

Letní škola nástavkového včelaření (Redakce) 6/VII

Mezinárodní den medoviny (Redakce) 6/VII

Světový den strážců přírody (Redakce) 6/VII

Nová včelí stezka (Petr Vlažný) 4/VIII

Noční Praha s úly za zády (Redakce) 5/VIII

Regiony sobě (Redakce) 5/VIII

Zajímavost od rakouských sousedů (Pavel Mach) 5/VIII

Evropská včelařská soutěž (Redakce) 5/VIII

Nechci jen med, ale aby mi včely žily… (Milan Motyka) 6/VIII

Praha pro opylovatele zemí zaslíbenou? (admin-vinagro, Michal Řeřicha) 4/IX

Regionální potravina (Redakce) 4/IX

Tajemství mikrosvětů (Redakce) 5/IX

IMYB 2020 (Redakce) 5/IX

Britský včelařský časopis dal prostor českému studentu (Redakce) 5/IX

Rekultivovaná skládka hostí včely (Petra Macková Jurásková) 5/IX

Med ze Spolany s puncem kvality (Martina Lehká) 4/X

Med, který chutná hezky jihočesky (Redakce) 4/X

Projekt Láska k zemi, krajině a půdě (Milan Motyka) 5/X

Genom kraňky odhalen (Marie Šotolová) 4/XI

Senát k omezení pesticidů (Zemědělec, Redakce) 4/XI

Vyhyne 39 % cévnatých rostlin? (Asociace soukromého zemědělství, Redakce) 4/XI

Agrofilm 2020 (Marie Šotolová) 5/XI

Včelařský spolek Poodří (Miroslav Bureš) 4/XII

Včelí pyl zaujal v evropské soutěži inovativních potravin (Redakce) 4/XII

Ekofilm 2020 5/XII

Česká chuťovka (Redakce) 5/XII

 

Nemoci včel

Nová možnost tlumení varroózy (prym) 13/I

Varroacidy úvodním tématem semináře profivčelařů (Marie Šotolová) 14/I

Se zimními úhyny zatím nemám zkušenost (Václav Jirka) 16/I

Náhlý kolaps včelstva (Pavel Holub) 15/II

Včela východní jako inspirace pro včelu medonosnou (Pavel Holub) 27/III

Chováme se ke včelám odpovědně? (Petr Texl) 28/III

Akarapidóza, téměř zapomenutá nemoc (Andrzej Bober, Anna Gajda) 34/III

Ztráty včelstev v ČR a ve střední Evropě (Jiří Danihlík) 36/III

Konference Zdraví a imunita včel (Josef Kala) 37/III

Geneticky modifikované probiotikum chrání včely (Jaroslav Petr) 32/IV

Rezistence k amitrazu a nižší účinnost ošetření varroózy v USA (Vomáčka Petr) 34/IV

COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev – zapojte se do průzkumu (Jiří Danihlík) 36/IV

Budoucnost evropského včelařství (Marie Šotolová, Petr Texl) 11/V

Vážení přátelé, pyrethroidy ne! (Miloš Kašpar) 28/V

Roztoči rodu Tropilaelaps: Můžeme očekávat další roztočí pandemii? (František Weyda) 18/VI

Nemoci včel v roce 2019 v ČR (Redakce) 20/VI

COLOSS: Výsledky monitoringu úspěšnosti zimování včelstev 2019/2020 (Jiří Danihlík) 24/VI

Role květů při přenosu virových nákaz včel (Petr Vomáčka) 26/VI

COLOSS: Nahlédněte do letošních výsledků a snadno si zobrazte, co vás zajímá (Jiří Danihlík, Jan Brus) 23/VII

Hniloba včelího plodu se ze severu Čech nerozšířila (Petr Vorlíček) 33/VIII

Predátoři roztoče Varroa destructor (Jaroslav Bajko) 34/VIII

COLOSS: Roste obliba použití kyseliny šťavelové v létě (Jiří Danihlík) 36/VIII

Virus izraelské akutní paralýzy manipuluje chování včel (Jaroslav Petr) 40/VIII

Výskyt kmenů původce moru včelího plodu v letech 2016 a 2017 na území České republiky (Evgenia Vasina, Jaroslav Bzdil, Stanislav Navrátil, Ivana Papežíková, Jiří Pikula, Ján Matiašovič) 24/IX

COLOSS: Podzimní léčení včelstev je rutina i tenký led (Jiří Danihlík) 20/XI

Screening včelích patogenů a vliv habitatu na zdravotní stav včelstev (Petr Mráz, Marian Hýbl, Irena Hoštičková, Vladislav Čurn) 24/XI

Hodnocení otrav včel pesticidy (Tomáš Erban) 28/XI

Coloss: Ne každé včelstvo je zdravé a silné natolik, aby přečkalo zimu (Jiří Danihlík) 24/XII

 

Právní trubec

Znalectví (Alena Machová) 25/VIII

Novelizace veterinárního zákona (Redakce) 38/X

Zpráva o stavu zemědělství ČR v roce 2019 (Redakce) 38/X

Další vývoj Společné zemědělské politiky Evropské unie (Redakce) 34/XII

Státní politika životního prostředí 2030 s výhledem do roku 2050 (Redakce) 34/XII

Nové normy pro laboratorní práci (Redakce) 34/XII

 

Provozní metody

Svět v souladu se včelami, člověkem a přírodou podle vize spolku Mellifera (Machová Alena, Mach Pavel) 17/II

Jak jsem sbíral zimní měl (František Sentenský) 24/II

Med a naše smysly (Jiří Pečený) 18/III

Odstřeďování košilek ždímačkou (Milan Šimonovský) 26/III

Trubičkové krmítko (Jiří Kadlec) 17/IV

Zateplování úlů ano, nebo ne? (František Hruška) 19/IV

Včelí roj po devíti letech na stejném místě (Karel Mišoň) 22/IV

Polská versus česká medovina (Pouček Jiří) 28/IV

Je tzv. přirozené včelaření řešením? (Vladimír Ptáček) 30/IV

Tak to je fór (Redakce) 22/V

Liebigova metoda množení včelstev ve čtyřech krocích (prym) 23/V

Diskuse nad energetickými poli (Redakce) 33/V

Modifikovaný 12rámkový Dadant a jeho využití s varroapastí (Pavel Fiľo) 28/VI

Co se skrývá v barvě medu (Kamila Sopková) 30/VI

Jak zvýšit produkci vosku (Artur Kania) 32/VI

O příští sezóně se rozhoduje v červenci (Petr Texl) 13/VII

Včelí pastva a přelet včel u frekventovaných silnic (Albín Kozoň) 14/VII

Postřehy k práci s oddělkem dle Liebiga (Miroslav Křížek) 15/VII

Činitelé ovlivňující sílu včelstev do zimy (Vladimír Ptáček) 22/VIII

Jednoduchá, ale účelná napáječka 18/IX

Medový domek (Jaroslava Medvědová) 22/IX

Potažení vnitřku nástavku hliníkovou fólií (Petr Kellner) 24/X

Lokalita, která se jen tak nevidí (Milan Motyka) 26/X

Úlové teplo s vůní medu láká (Marie Šotolová, Miloš Anděra) 30/X

Na myši pozor nejen kvůli včelám (Marie Šotolová, Oleg Ditrich) 32/X

Včelník Pohoda (Marie Šotolová, Petr Texl) 16/XI

Zimování v brtích (Milan Motyka) 18/XI

Včelaření v časech koronaviru (Alena Machová) 16/XII

Pojďme si hrát s dětmi a včelami (Milan Motyka) 20/XII

 

Přečetli jsme pro vás

Alchymie včelího úlu (Marie Šotolová) 35/II

Dymák – nový včelařský časopis (Redakce) 35/II

Včelí pastva podruhé (Redakce) 35/II

Včelař Josífek (Redakce) 35/II

Hodnocení potravních preferencí u hmyzích opylovatelů (Redakce) 26/IV

Balení potravin (Redakce) 26/IV

O temelínských včelařích (Marie Šotolová) 26/IV

Dvojice novinek Nothern Bee Books (Marie Šotolová) 26/IV

Fylogenetika včel (Marie Šotolová) 2/IV

Česká televize k úhynům včel (Redakce) 27/IV

Rok včelaře (Redakce) 36/V

Jeden rok v životě včely (Redakce) 36/V

Prima nápad (Redakce) 36/V

Vyrojeno? (Milan Motyka) 37/V

Cesta k rovnováze (Redakce) 37/V

Ekologické včelaření (Redakce) 21/VI

Učím se včelařit – Druhý rok (Redakce) 26/VII

Přírodní antibiotika a antivirotika v kuchyni (Marie Šotolová) 26/VII

Sršeň asijská (Marie Šotolová) 26/VII

Včelařův průvodce pylovou identifikací medu (Marie Šotolová) 26/VII

Kramerius nabízí včelařskou literaturu (Marie Šotolová) 27/VII

Copak ze mě bude? (Marie Šotolová) 19/IX

Moji čmeláci (Marie Šotolová) 19/IX

Chov včel přirozeně, jednoduše a úspěšně (Marie Šotolová) 19/IX

Dva miliony květů (Marie Šotolová) 27/XI

Co se děje v hmyzích obydlích (Redakce) 27/XI

Včelaření pro děti (Redakce) 27/XI

Včelky ze starého dubu (Redakce) 27/XI

Hmyz – včela medonosná (Radim Kupka) 33/XII

Propletený život (Marie Šotolová) 33/XII

Les nemlčí (Marie Šotolová) 33/XII

 

Příloha

Záložky do knihy V

 

PSNV info

Sdělení redakce Moderního včelaře (Redakce) 43/I

Hranatý kulatý stůl o českém včelařství (Petr Texl) 43/I

Aktivity PSNV-CZ v roce 2020 (Redakce) 42/II

Včelařský projekt v ugandské obci Kiyebe (John Vianney Sunday) 43/III

Zachraňme včely a zemědělce (Redakce) 47/IV

Med roku 2020 (Kamila Sopková) 43/V

IX. ročník Moravské včelařské školy bude dokončen (Radek Hykl) 43/VI

Červencová Letní škola nástavkového včelaření (Redakce) 43/VI

Den otevřených dveří ve Včelím světě (Annemarie Volinová) 43/VIII

Med roku 2020 (Radomír Hykl) 43/VIII

Bee Press Photo (Redakce) 43/VIII

PSNV-CZ na Medobraní (Redakce) 43/VIII

Chvála medu nezklamala (Marie Šotolová, Petr Texl) 42/IX

Bee Press Photo ve svém poločase (Redakce) 42/IX

Přednášející Karel Jiruš nezklamal (Petr Texl) 43/X

Bee Press Photo (Redakce) 43/X

Hulický Den otevřených dveří (Annemarie Volinová, Jiří Mohelník) 42/XI

Med roku 2020 (Radek Hykl, Jiří Mohelník) 43/XI

PSNV CZ na Selských dožínkách (Radek Hykl) 43/XI

Mistrovské zkoušky ve včelařství (Petr Texl) 41/XII

Včelí hladovění (Redakce) 42/XII

Ediční plán XVIII. ročníku Moderního včelaře v roce 2021 (Redakce) 43/XII

Nový seriál Moderního včelaře (Redakce) 43/XII

 

Reportáž

Postřehy ze včelí, motýlí a kávové farmy Miel Boqueteňa v Panamě (Kristina Millerová) 26/I

Původní včely Střední Ameriky – postřehy z Panamy (Kristina Millerová) 26/II

Virózy, varroatolerantní včelstva, velkovčelaři v americké Lousianě (Silvie Dostálková, Jiří Danihlík) 32/II

Každoroční výstavy na severu Německa se představují (Alena Machová) 40/IV

Kanada nejen včelařská (Petr Texl) 34/V

Baškortostan, země brtníků (Miloš Kašpar) 34/VI

Včelnice, kde to žije (Marie Šotolová, Petr Texl) 36/IX

Marlenka – zázrak z medu (Milan Motyka) 31/XI

 

Rozhovor

Josef Novák, průkopník včelařského podnikání (Petr Texl) 22/I

Selekce individuálních dělnic podle jejich hygienického chování – II. díl / Kaspar Bienefeld (prym) 24/I

Poněkud hektického života nelituji / František Rytíř (Petr Texl) 32/III

Okolo Třeboně / Petr Sedláček (Petr Texl) 38/IV

Rozkročen mezi dvěma zeměmi / Vít Marada (Marie Šotolová, Petr Texl) 30/V

Včely jsou Picasso / Jan Karpíšek (Marie Šotolová, Petr Texl) 33/VII

Včelín Ořech z popela vstalý / Vladimír Glaser (Marie Šotolová, Petr Texl) 38/VIII

Neúnavný výzkumník Augustin Virva (Petr Texl) 16/IX

Genetik na samotě u lesa / Tomáš Kott (Petr Texl) 34/X

Postaru se nedá žít ani včelařit / Michal a Miroslav Spurní (Petr Texl) 32/XI

Poznej sílu jihočeského medu / Jiří Šika (Petr Texl) 30/XII

 

Se včelami ve škole

Vývoj hmyzu (Miroslav Urban) 20/I

Včelí společnost (Miroslav Urban) 22/II

Štíhlopasé slečny (Miroslav Urban) 24/III

Bystrozraké včely (Miroslav Urban) 24/IV

Včelí matka (Miroslav Urban) 20/V

Včelí milování (Miroslav Urban) 22/VI

Pololetí (Miroslav Urban) 24/VII

Život v létě (Miroslav Urban) 26/VIII

Druhá polovina roku (Miroslav Urban) 20/IX

Taneční škola (Miroslav Urban) 22/X

Včelí mapa (Miroslav Urban) 22/XI

Co by kamenem dohodil (Miroslav Urban) 22/XII

 

Téma čísla

Včelstvo v mrazech

Chování včelstva v zimě (Pavel Mach) 8/I

Otužilá včelstva (Josef Kala) 9/I

Když mrzne, až praští (Milan Motyka) 10/I

Moje včeličky (Stano Mikovčák) 12/1

Včelomorka obecná

Včelomorka obecná známá i neznámá (František Weyda) 8/II

Nech Braulu žít! (Bronislav Gruna) 13/II

Nové včelařské plodiny

Méně známé nektarodárné plodiny (Pavlína Rejchrtová) 8/III

Diskuse k pícninám na dálnicích (Vladimír Ptáček) 13/III

Pastování medu 

Pastování medu (Petr Texl) 8/IV

Hobby pastovací zařízení (Petr Kellner) 12/IV

Inseminace matek

Inseminace matek (Květoslav Čermák) 7/V

Spermie včely medonosné František Weyda, Petr Texl) 10/V

Organické kyseliny

Ošetřování včel organickými kyselinami (František Hruška) 6/VI

Použití organických kyselin ve včelařství (Leopold Matela) 11/VI

Kyselina šťavelová s glycerinem z osobní zkušenosti (Petr Kellner) 14/VI

Náhražky ve včelaření

Náhražky ve včelaření (Petr Texl) 8/VII

Rámky

Tyče, koše, trámky, rámky – pohled do historie usměrňování stavby včelího díla člověkem (Petr Juřák) 8/VIII

Čištění plastových rámků (Petr Kellner) 12/VIII

Parní vytavování vosku levněji (Petr Kocián) 15/VIII

Zkus to bez rámků (Petr Texl) 16/VIII

Ventilátorem proti zavíječi (Tomáš Tioka) 19/VIII

Povrchová úprava úlů

Úvodem k dnešnímu tématu (Redakce) 8/IX

Veselé úly Josefa Buřiče (Marie Šotolová) 8/IX

Příroda si poradí (Marie Šotolová) 8/IX

Ošetření dřevěných úlů parafínem (Tomáš Jaša) 12/IX

Úlové váhy

Digitalizace včelařství aneb včelaříme s počítačem (David Šíma) 8/X

Vážení včelích úlů (František Hruška) 14/X

Přesné údaje o dění v úle poskytne váha (Anna Vaňková, Martin Špaňhel) 16/X

Připojení úlů na internet (Jan Dupal, Martin Špaňhel) 18/X

Díky vahám objasněna záhada opuštěných úlů (Petr Texl) 20/X

Úlová váha – barometr včelaře (Jaromír Tlustý) 21/X

Apidomky

Apidomek (Alexej Bezrukov, Monika Jindrová) 8/XI

Relaxace na úlech (Janka Trvalcová) 12/XI

Sborník Spánok na úľoch (Redakce) 13/XI

Zvukové projevy včel

Co slyší včelař u včel prostým uchem (Petr Texl) 6/XII

Zvukové projevy hmyzu (včel) (Dalibor Kodrík, František Weyda) 8/XII

Měření zvukových projevů včelstev (Pavel Mach) 14/XII

 

VARIA

Krumlovští medvědi, ti se maj´ (Marie Šotolová) 37/I

Včelařské eurodotace v období 2020 až 2022 pro chovatele včel (Robert Zavadil) 43/II

EET a včelaři (Stanislav Štípek) 14/IV

Za včelami na střechu hotelu (Marie Šotolová, Petr Texl), 18/V

Sršeň asijská v Hamburku (Redakce) 19/V

Jak si vyrobit voskované ubrousky (Zuzana Hrdinová) 38/V

Mašinfírův med (Redakce) 18/IX

Rejstřík obsahu Moderního včelaře, ročník XVII, 2020 46/XII

 

Včelařská pedagogika

Pamatovák včelky Máji (Redakce) 41/II

Pořádání včelařských akcí (Petr Texl) 45/IV

A, B, C, D… V jako včela aneb čtení a psaní je hračka (Milan Vojtěch) 46/IV

Včelařem na zkoušku (Václav Krištůfek, Jiří Ryšavý) 42/VI

Medové pivo jako možnost získat přidanou hodnotu ze včelích produktů (Pavel Fiľo) 38/VII

Včelí stezka z Čestic do Krušlova (Petr Texl) 38/IX

Důkaz glukózy v medu (Kamila Zvědělíková) 40/X

Bzučí – nebzučí (Milan Vojtěch) 41/X

Příprava pracovních listů nejen pro děti (Jan Podpěra) 40/XI

Výroba objektů z vosku (Zuzana Hrdinová) 39/XII

 

Včelí pastva

Jsou včely všežravé? (Jaroslav Petr) 18/I

Vliv výživy na zdraví a vitalitu včel (Silvie Dostálková, Marek Petřivalský, Jiří Danihlík) 38/III

Konference Pestrá krajina (Marie Šotolová) 40/III

Nejčastější rezidua pesticidů v medu a pylu z lokalit s intenzivním hospodařením (Martina Stejskalová, Jan Kazda) 18/VII

Řepku včely milují až k smrti (Vladimír Šámal) 22/VII

Včelařská plodina na „k“ (Antonín Kintl, Jakub Elbl, Vladěna Koukalová) 28/VIII

Nepůvodní druhy hmyzu jako producenti medovice (Hana Šefrová, Zdeněk Laštůvka) 31/VIII

Terénní pozorování (Michal Počuch) 32/VIII

Existují pesticidy neškodné pro včely? (Redakce) 32/VIII

Co nabízí město včelám? (Jaroslav Petr) 28/IX

Můj přítel – trnovník Přesličkův (Šormová Dagmar) 30/IX

Hmyzí ráj to na pohled (Jaroslav Bajko) 32/IX

Letošní snůška napříč republikou (Redakce) 28/X

 

Věda a výzkum

Odborné sympozium Apimondie 2019 (Jiří Danihlík, Martina Janků) 32/I

Mezinárodní spolupráce včelmistrů pilířem rozvoje dalšího vzdělání včelařů (Helena Proková, Roman Slavík) 34/I

Francouzský Národní kongres ke zdraví včel (Helena Proková, Pavel Fiľo) 35/I

Léčení včelstev brání vývoji varroatolerance (Petr Texl) 36/I

Oxidační stres a ochranný antioxidační systém včel (Martina Janků, Jiří Danihlík, Marek Petřivalský) 36/II

Mohou neonikotinoidy prospívat čmelákům? (Jaroslav Petr) 40/II

Jak důležitá je divoká populace včely medonosné? (Jaroslav Petr) 30/III

Včely tančí různými jazyky (Jaroslav Petr) 42/V

Med z hlediska fyzikálně-chemických parametrů, přítomnosti mikroorganismů a jeho využití pohledem současného poznání (Vladimíra Kňazovická, Michal Gábor, Martina Miluchová, Juraj Medo, Zuzana Mašková, Adriána Volfová, Martina Gažarová, Margita Čanigová, Eva Ivanišová) 36/VI

Tajemství včelích „funebráků“ (Jaroslav Petr) 40/VI

Kyselina para-kumarová a výživa včel (Petra Urajová, Václav Krištůfek, Alena Bruce Krejčí) 28/VII

Napoprvé a hned natrvalo (Jaroslav Petr) 31/VII

Trendy v ruské apidologii (Marie Šotolová) 32/VII

Bublifuky místo včel? (Jaroslav Petr) 34/IX

Včely místo policie? (Redakce) 33/X

Kolektivní dědičnost rozhoduje o agresivitě včel (Jaroslav Petr) 37/X

Akaricidy mění chování včel (Jaroslav Petr) 34/XI

Čas odběru mateří kašičky ovlivňuje výnos a složení (Vomáčka Petr) 36/XI

Bakteriální metabolit jako akaricid? (Jaroslav Petr) 27/XII

Antibakteriální aktivita medu známkou kvality (Juraj Majtán a kol.) 28/XII

Kanadští biologové identifikovali geny hygienického chování (prym) 32/XII