Editorial

František Hubáček

1/2021, strana 4

Vážené čtenářky a včelařky, čtenáři a včelaři, dostává se vám do rukou první letošní číslo Moderního včelaře. Obsah tohoto čísla se z velké části dotkne nuceně zrušené výroční konference k dvacátému výročí založení Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, z. s. 

Bohužel, jak všichni víme, minulý rok byl pro velkou část z nás velmi náročný. Jarními hromadnými úhyny včelstev počínaje a celoročním omezením kvůli novému viru konče. Koronavir s následnými vládními protiepidemickými opatřeními byl příčinou zrušení mnoha kvalitních včelařských konferencí, přednášek a dalších akcí napříč včelařskými spolky, vzdělávacími institucemi a včelařskými nadšenci nejen v naší republice, ale i v nám dostupném zahraničí. Dovolte nám nechat vás nahlédnout pod pokličku zrušené výroční konference alespoň formou zpracovaných textů původně připravených přednášek. Doufáme, že se tak alespoň zčásti s vámi podělíme o kulaté jubileum založení PSNV-CZ, která časopis Moderní včelař vydává.

Dvacet let trvání jakéhokoliv porevolučního dobrovolného a zájmového spolku se přeci jen neoslavuje každý den. Přeji vám zajímavé čtení a těším se na osobní setkávání v lepších časech u včel i mimo ně.

Za Pracovní společnost nástavkového včelaření CZ, z. s., přejeme zdravé včely a hodně úspěchů do nového roku 2021. Ať se všem daří.