Moderní včelař 1/2021

1/2021

Předplatné

Jak a kde získat Moderního včelaře.

Více info

E-shop PSNV

Možnost zakoupit toto číslo.

Do e-shopu

Editorial

František Hubáček

2021/1/4

Vážené čtenářky a včelařky, čtenáři a včelaři, dostává se vám do rukou první letošní číslo Moderního včelaře. Obsah tohoto čísla se z velké části dotkne nuceně zrušené výroční konference k dvacátému výročí založení Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, z. s. 

číst článek


EU včelařské dotace vyplaceny

Lenka Rezková

2021/1/4

Státní zemědělský intervenční fond vyplatil v roce 2020 chovatelům včel 49 666 729 korun v rámci tzv. evropských dotací. Skončil tak první rok nového tříletého včelařského programu na podporu včelařství pro roky 2020–2022.

číst článek


Změny v Metodice kontroly zdraví zvířat pro rok 2021

- redakce

2021/1/5

Dne 25. 11. 2020 schválilo Ministerstvo zemědělství jako opatření obecné povahy Metodiku kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2021. 

číst článek


Ocenění za studii dlouhověkých včel

Marie Šotolová

2021/1/5

V Národním zemědělském muzeu v Praze převzali z rukou ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana, CSc., a předsedy České akademie zemědělských věd RNDr. Jana Nedělníka, Ph.D., ocenění vědci za mimořádné výsledky výzkumu a experimentálního vývoje v oboru zemědělství a lesnictví.

číst článek


Ministerstvo zemědělství podpoří vývoj nových včelích probiotik

- redakce

2021/1/5

Ministerstvo zemědělství České republiky vydá letos 1,16 miliardy korun na resortní výzkum. 

číst článek


Závěrečná konference projektu AGFOSY

- redakce

2021/1/5

Mezinárodní závěrečná konference k projektu AGFOSY, který trval po dobu dvou let, se konala 2. 11. 2020 on-line.

číst článek


Požehnané včely opět bodovaly

2021/1/6

Mezinárodní projekt BlesaBee (Blended learning Program for Sustainable Beekeeping anebo „Požehnané včely“ od anglického slova bless) – cesta od zdravých včel ke zdravým lidem na stránkách Moderního včelaře zmiňujeme opakovaně. 

číst článek


Kalendárium

- redakce

2021/1/7

Kalendárium zahrnuje včelařské události od 1. 1. 2021 do 12. 2. 2021.

číst článek


Aktuální přehled mezinárodních včelařských akcí v roce 2021

Alena Machová

2021/1/8

Kvůli situaci vyplývající z pandemie covid-19 a omezení kontaktů na nezbytnou úroveň se veřejné včelařské akce nekonají ve své obvyklé podobě, ale probíhají buď formou on-line konferencí, nebo se ruší, či se přesouvají do příštích let. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Slovo úvodem

- redakce

2021/1/10

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., plánovala uspořádat k 20. výročí svého založení 21. listopadu 2020 v Praze mezinárodní konferenci Člověk a včela v roce 2020. 

číst článek


20 let PSNV (2000–2020)

Petr Texl

2021/1/10

Je až neuvěřitelné, že Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., existuje již 20 let. Za tu dobu prošla obdobím hledání, zavádění nových výukových prvků do včelařství, ale také se podílela na řešení nových výzev, co se týká zdraví včel.

číst článek


Varroarezistence – setkání nových poznatků s klasickými metodami

- prym-

2021/1/14

Dr. John Kefuss zahájil se spolupracovníky v roce 1999 polní test, který sledoval přežití evropských genotypů včel nijak neošetřovaných proti varroóze. Po tvrdé selekci více než dvou třetin včelstev byla z přeživších vytvořena včelstva nová. V roce 2013 bylo pro komerční včelaření využito 519 takto zušlechtěných včelstev, která nepotřebovala ošetření proti roztoči Varroa destructor. Populace roztočů v nich byla velmi nízká. To naznačuje, že za běžných podmínek tradičního včelaření lze pro selekci rezistentních populací použít jednoduché metody.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Šlechtění včel na varroatoleranci v ČR – možnost, nebo utopie?

Zdeněk Klíma

2021/1/17

MVDr. Zdeněk Klíma připravoval pro konferenci k 20. výročí PSNV-CZ přednášku o další možnosti, jak se vyrovnat s varroózou. Protože se akce kvůli karanténě v důsledku covidu-19 nemohla uskutečnit, požádali jsme lektora o rozhovor na toto téma.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Včely a neonikotinoidy

Jaroslav Petr

2021/1/20

Kontroverzní insekticidy Evropská unie zakázala, aby ochránila včely a další hmyzí opylovatele. Opět se ukazuje, že zákaz je to nejjednodušší, co lze v komplikovaných situacích podniknout. To však neznamená, že se tím problém vyřeší.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Anketa 2021

Jiří Šturma, - redakce

2021/1/22

O názor na postavení oboru včelařství jsme tentokrát požádali předsedu Včelařského spolku pro Mladou Boleslav a okolí, z. s., Ing. Jiřího Šturmu. Absolvent zootechniky na Vysoké škole zemědělské v Praze se téměř celý profesní život věnoval daňovému poradenství. Nyní je podle svých slov „státním rentiérem“. Času však nemá nazbyt. V údolí řeky Jizery na Mladoboleslavsku chová kolem 20 produkčních včelstev plus oddělky a matky pro vlastní a spolkovou potřebu. Včely ho provázejí 35 let prakticky i teoreticky. O jejich chovu se dozvídal na své alma mater a později na Vysoké škole veterinární v Brně, kde získal kvalifikaci prohlížitele včelstev.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Začínáme včelařit v nové době (1. díl)

Petr Texl

2021/1/24

Leden není úplně typický měsíc pro počátek včelaření. Vše vypukne až v březnu. Máme proto dost času vše promyslet, poradit se a hlavně sestavit pracovní plán.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Chov včel na malých buňkách

Leopold Matela

2021/1/26

Článek se věnuje fenoménu chovu včel na malých buňkách a jeho významu. Touto problematikou se v současnosti zabývá významná skupina včelařů. Chov včel na malých buňkách včelařská veřejnost široce diskutuje a zabývají se jím také vědci.

 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


COLOSS: Jak se nenechat vyděsit zimními spady roztočů po aplikaci kyseliny šťavelové

Jiří Danihlík

2021/1/29

Léčebný pokap včelstev kyselinou šťavelovou (KŠ) může být plnohodnotnou náhradou fumigace. Chovatele možná zarazí, že po její aplikaci pozoruje po delší dobu zvýšené spady roztočů Varroa destructor (VD) v porovnání se spady po fumigaci nebo aerosolování. Nebylo by co řešit, kdyby se nemusela odevzdávat zimní měl k vyšetření na přítomnost roztočů ve včelstvech.

číst článek


Loňská medná produkce v EU

2021/1/30

Zpráva organizace Copa-Cogeca, organizace Evropské unie zastřešující zemědělskou agendu, konstatuje, že včelařská sezóna 2020 byla kvůli počasí z celounijního hlediska mimořádně špatná. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Včelka Meduška

Marie Šotolová

2021/1/31

Knižní novinku s podtitulem Pohádky z včelího úlu napsala Zdeňka Šiborová a ilustrovala Petra Tatíčková.

číst článek


100 let existence Včelařského spolku pro Mníšek a okolí

Marie Šotolová

2021/1/31

Elegantní brožurka je kronikou včelařství ve středočeském Mníšku pod Brdy. Je dílem předsedy tamní Základní organizace Českého svazu včelařů PhDr. Václava Moravce, Ph.D., a kol. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Zverolekár o včelároch a včelách

Marie Šotolová

2021/1/31

„Velký včelár Malý“ – človek s „velkým srdcom“ je podtitul novinky v edici Historia medicinae veterinariae, kterou vydává v Košicích Institut vzdělávání veterinárních lékařů. 

číst článek


Přednáška Příčiny podzimních úhynů včel

Milan Šimonovský

2021/1/31

Kvůli pandemii covidu-19 se ve 4. čtvrtletí roku 2020 přesunula řada plánovaných akcí do on-line prostoru. 

číst článek


Varroóza pohledem veterinářky

Tereza Ptáčková

2021/1/32

Letošní podzim přinesl mnohým včelařům, stejně jako vloni, nepříjemná překvapení v podobě náhlých úhynů včelstev a prázdných úlů. Často u těch včelstev, kde by v nejmenším nečekali problém. Došlo k tzv. kolapsu včelstva neboli CCD – colony collapse disorder. Proto bych na tomto místě chtěla připomenout nejen samotnou varroózu, která má na této ztrátě včelstev velký podíl, ale také několik dalších spolupůsobících a s varroózou úzce spojených faktorů.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Jak rozetnout gordický uzel týkající se včelaření ve městech

Magdalena Schafferová

2021/1/34

V on-line časopisu Trendy v ekologii a evoluci vyšel článek Moniky Egerer a Inga Kowarika z Technické univerzity v Berlíně Jak rozetnout gordický uzel týkající se včelaření ve městech. Jeho tématem je vliv městského včelaření na ostatní hmyzí opylovatele, jako jsou motýli, samotářské včely, čmeláci, mouchy a podobně.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Nově objevené druhy včel sbírají nektar v noci

Josef Pazdera

2021/1/34

Včely si máme tendenci spojovat s krásnými slunečnými dny. V Austrálii mají takové, které sbírají nektar v noci. Hned dva druhy včel u protinožců příroda obdarovala schopnostmi, k jakým si vojáci a myslivci musejí nasazovat udělátka zvaná noktovize.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Herec a včelař Jaroslav Dušek

Lhotský Rostislav

2021/1/36

S Jaroslavem Duškem, hercem, scénáristou a také včelařem, jsme se setkali na farmě v Uhlířských Janovicích – Blátě v Posázaví. Představovat ho asi netřeba. Většina z nás si vybaví jím ztvárněné postavy z notoricky známých filmů Pelíšky nebo Pupendo. Vte že Jaroslav Dušek také patřří mez včelaře? Přečtěte si rozhovor na toto téma v tištěné nebo  placené elektronické verzi Moderního včelaře.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Komerční včelaři v Pobaltí

František Texl

2021/1/38

Komerční včelaři se řadu let každoročně vydávají na zahraniční poznávací zájezdy nejen po Evropě a mapují včelařský svět. I to je způsob, jak se objektivně dívat na naše včelařství…

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Národní dotace v zemědělství v roce 2021

- redakce

2021/1/40

Ministerstvo zemědělství schválilo zásady, kterými se stanovují podmínky poskytování dotací pro rok 2021 na základě zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Karel Bartůněk – průkopník fotografování včel

Jaromír Tlustý

2021/1/41

  Nedlouho po objevu fotografie a počátku jejího využívání v různých oborech lidské činnosti s ní začali pracovat i včelaři. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Soutěž Bee Press Photo vyhodnocena

Marie Šotolová

2021/1/42

Mezinárodní fotografická soutěž Bee Press Photo, jejímž hlavním pořadatelem byl slovenský časopis Dymák, má své vítěze. Na jejím organizování se podílely ještě další dva včelařské časopisy z Polska, Maďarska a Moderní včelař z České republiky.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Dálková výuka oboru Včelař v Blatné

Petr Texl

2021/1/43

Až do 1. března 2021 je možné podávat přihlášky ke studiu dvouleté dálkové formy učebního oboru 41-51-H/02 včelař na Středním odborném učilišti v Blatné. Propozice studia, včetně přihlášky jsou na www.soublatna.cz.

číst článek