Změny v Metodice kontroly zdraví zvířat pro rok 2021

- redakce

1/2021, strana 5

Dne 25. 11. 2020 schválilo Ministerstvo zemědělství jako opatření obecné povahy Metodiku kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2021. 

 

Včelařství se týká úprava znění kódu ExM110: Rozsah dosavadních požadavků na vyšetření vzorků měli na mor včelího plodu před přemístěním včelstev se upravuje v souvislosti s návrhem novely zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon). Tato úprava ruší povinnost chovatele včel vyžádat si veterinární osvědčení k přemístění včelstev mimo území kraje. S cílem dostatečné kontroly nákazové situace a prevence šíření nákazy bude nově doba platnosti vyšetření vzorku měli zkrácena z 12 měsíců na 4 měsíce. Současně se požadavek na provedení vyšetření bude nově týkat přemístění včelstev na vzdálenost větší než 10 km.

 

Podstatné změny, které čekají včelaře v roce 2021:

·       není potřeba veterinární osvědčení pro přemístění včel mimo kraj;

·       nutnost vyšetření na mor včelího plodu z měli pouze pro přemístění včel (včetně včelích matek) nad 10 km (dříve mimo obec);

·       platnost vyšetření na mor včelího plodu pro přemístění včel (včetně včelích matek) platí pouze 4 měsíce od data odběru vzorku (dříve 12 měsíců);

·       ostatní povinnosti jsou beze změny.

 

Pro úplnost dodáváme, že:

·       veterinární osvědčení vydávala místně příslušná Státní veterinární správa;

·       vyšetření na mor včelího plodu si zařizuje a hradí sám včelař v akreditované laboratoři.

 

Povinné preventivní a diagnostické úkony, které se týkají chovu včel (str. 18, 21) v Metodice kontroly zdraví pro rok 2021, naleznete v úplném znění na webu Státní veterinární správy https://www.svscr.cz/wp-content/files/dokumenty-a-publikace/Dokument-62674-2020-MZE-18141.pdf