EU včelařské dotace vyplaceny

Lenka Rezková

1/2021, strana 4

Státní zemědělský intervenční fond vyplatil v roce 2020 chovatelům včel 49 666 729 korun v rámci tzv. evropských dotací. Skončil tak první rok nového tříletého včelařského programu na podporu včelařství pro roky 2020–2022.

Objem vyplacených peněz tvořily z 50 % unijní prostředky a z 50 % finance z rozpočtu České republiky. Konečným termínem pro výplatu dotací za období od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2020 byl 15. říjen 2020.

Prostředky přidělené na dotace pro uvedené období pokryly veškeré nároky včelařů a dotaci dostali v nekrácené výši všichni, kteří splnili podmínky pro její přiznání.

Finanční podpora se týkala pěti různých opatření: Technická pomoc, Boj proti varroóze, Racionalizace kočování včelstev, Úhrada nákladů na rozbory medu a Obnova včelstev. Dotace tak pokrývají širokou škálu potřeb, počínaje pořizováním léčiv proti varroóze přes nákup zařízení na kočování včel, technických pomůcek až po vzdělávací akce a mnohé další.

Redakce Moderního včelaře požádala Státní zemědělský intervenční fond o odpovědi na dvě otázky, které z výše uvedených faktů vyplývají.

 

Proč se v novém tříletém období vyčerpala pouze částka 50 milionů korun proti alokované částce 64 milionů korun?

Pravděpodobně to souviselo s výskytem pandemie covid-19. Došlo totiž k propadu čerpání dotace na vzdělávací akce v souvislosti s omezením shromažďování. Příčinu lze najít také ve změně podmínek nařízení vlády č. 148/2018 Sb., platného od uplynulého včelařského roku. Podle vyhodnocení toho, jak včelaři pobírali eurodotace v předchozích letech, došlo k úpravě limitů dotací na jednotlivá opatření, aby se docílilo jejich rovnoměrnější čerpání.

Nápadný je pokles vyplacené dotace v opatření Boj proti varroóze, kde výplata poklesla zhruba o 10 milionů korun. Prosíme o vysvětlení.

Od ukončeného včelařského roku 2019/2020 se klade větší důraz na vyšší finanční spoluúčast chovatele při pořizování léčiv. Místo dotace ve výši 70 % ceny léčiv byla ve včelařském roce 2019/2020 poskytována dotace pouze ve výši 40 % a dotace na aplikaci léčebných prostředků ve formě aerosolu byla zrušena úplně.

 

 

Přehled prostředků vyplacených Státním zemědělským intervenčním fondem v roce 2020

Opatření

Vyplaceno v milionech Kč

Technická pomoc

28,134

Boj proti varroóze

13,735

Racionalizace kočování včelstev

1,641

Úhrada nákladů na rozbory medu

0,760

Obnova včelstev

5,397

Celkem

49,667