Ocenění za studii dlouhověkých včel

Marie Šotolová

1/2021, strana 5

V Národním zemědělském muzeu v Praze převzali z rukou ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana, CSc., a předsedy České akademie zemědělských věd RNDr. Jana Nedělníka, Ph.D., ocenění vědci za mimořádné výsledky výzkumu a experimentálního vývoje v oboru zemědělství a lesnictví.

V kategorii určené vědeckým pracovníkům do 35 let převzal uznání Mgr. Martin Kunc, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Stalo se tak za článek „Rok včely medonosné se zaměřením na její fyziologii a imunitu: Hledání biochemických znaků dlouhověkosti“ (The year of the honey bee /Apis mellifera L./ with respect to its physiology and immunity: A search for biochemical markers of longevity). Kromě Martina Kunce jako hlavního autora se na článku podíleli Pavel Dobeš, Jana Hurychová, Libor Vojtek; Silvana Beani Poiani, Jiří Danihlík, Jaroslav Havlík, Dalibor Titěra a Pavel Hyršl. Článek vyšel v recenzovaném odborném časopise Insects, 2019, 10(8), 244.

Pro náležitou péči o včelstvo je klíčové rozlišení krátkověké a dlouhověké populace včel v úle. Na základě těchto vědomostí může včelař přizpůsobit svoji péči přímo daným potřebám včelstva. Rozlišení populací však není možné na základě vnějších znaků. V oceněném článku autoři navrhují využít několik fyziologických a imunitních parametrů. Toto stanovení je aplikovatelné v běžné včelařské praxi, přičemž díky němu může včelař odhadnout rizika a omezit ztráty včel během zimního období.

Článek je v plném anglickém znění přístupný na https://www.mdpi.com/2075-4450/10/8/244/htm. České přepracované znění publikoval Martin Kunc pod názvem „Změny fyziologických a imunitních parametrů včel v průběhu roku“ v časopise Včelařství 4/2020, s. 122-124.

 

Zleva ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc., Mgr. Martin Kunc, Ph.D., a předseda České akademie zemědělských věd RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., během slavnostního předání ocenění na střešní terase Národního zemědělského muzea v Praze.