Ministerstvo zemědělství podpoří vývoj nových včelích probiotik

- redakce

1/2021, strana 5

Ministerstvo zemědělství České republiky vydá letos 1,16 miliardy korun na resortní výzkum. 

Část peněz (650 milionů Kč v příštích pěti letech) poputuje na realizaci 50 projektů vzešlých z veřejné soutěže v rámci Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017–2025, Země. Ve 4. veřejné soutěži s počátkem řešení projektů v roce 2021 uspěl také projekt týkající se chovu včel.

            V Podprogramu 1 „Podpora inovativního zemědělství a lesnictví prostřednictvím pokročilých postupů a technologií / Klíčová oblast II / Udržitelné zemědělství a lesnictví“ doporučila hodnotitelská komise složená z pracovníků Ministerstva zemědělství ČR realizovat a finančně podpořit projekt QK21010088 Vývoj prostředku na podporu včelí imunity na bázi probiotik, spolu s technologií jeho výroby a potravinářským využitím vedlejšího produktu. Jeho řešiteli budou Česká zemědělská univerzita v Praze, Výzkumný ústav včelařský, s. r. o., v Dole a Masarykova univerzita v Brně.

Nyní se připravují smlouvy k projektům vybraným v rámci 4. veřejné soutěže Programu Země. Po podpisu smluv s uchazeči budou podrobné informace v druhé polovině ledna 2021 zveřejněny v Centrální evidenci projektů, CEP (https://www.rvvi.cz/cep), včetně abstrakt projektů a jmen hlavních řešitelů.