Závěrečná konference projektu AGFOSY

- redakce

1/2021, strana 5

Mezinárodní závěrečná konference k projektu AGFOSY, který trval po dobu dvou let, se konala 2. 11. 2020 on-line.

Patrick Worms, předseda Evropské agrolesnické federace (EURAF), představil agrolesnictví jako nástroj tlumení důsledků klimatických změn. Zmínil také pozici agrolesnictví v nové společné zemědělské politice Evropské unie. Nezapomněl ocenit výsledky práce Českého spolku pro agrolesnictví a Asociace soukromého zemědělství ČR, jejíž korporátním členem je také vydavatel Moderního včelaře, tzn. Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s. Patrik Worms zdůraznil významný posun v oblasti legislativy a důležitost zařazení agrolesnictví mezi dotační tituly v aktuální unijní společné zemědělské politice.

Během konference představili své dobré zkušenosti s agrolesnictvím jednotliví farmáři a odborníci na danou problematiku. Byli mezi nimi Tamás Rétfalvi a Andrea Vityi z univerzity v Šoproni v Maďarsku, kteří hovořili o výzkumech zabývajících se charakteristikami produktů agrolesnictví, jako je kvalita medu v porovnání s konvenčním způsobem hospodaření

https://www.agroforestrysystems.eu/cs/