Slovo úvodem

- redakce

1/2021, strana 10

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., plánovala uspořádat k 20. výročí svého založení 21. listopadu 2020 v Praze mezinárodní konferenci Člověk a včela v roce 2020. 

Situace s pandemií kvůli covid-19 však její konání neumožnila. Náhradou vám nabízíme v tomto čísle editorial předsedy spolku k uvedenému jubileu a čtyři přednášky, které měly zaznít, v písemné podobě. Ty jsou k dispozici v tištěném vydání Moderního včelaře nebo jeho elektronické placené verzi.

Prezentaci Ladislava Židoně k včelaření v Nepálu jsme v předstihu uveřejnili v Moderním včelaři 10/2019 (s. 24–26) pod názvem Gurungové – Za lovci medu pod Annapurnou. Jádrem prezentace Antonína Přidala měly být názory na současnou situaci ve včelařství České republiky. Tyto teze jsme uveřejnili v Moderním včelaři 9/2020 (s. 14–15). Oba tyto články jsou volně přístupné v archivu našeho časopisu na www.modernivcelar.eu.

Posledním konferenčním příspěkem uvedeným na pozvánce ke konferenci, kterou jsme opakovaně publikovali, bylo povídání o včelaření ve Finsku Stanislava Jaše, jenž v této zemi žije a chová včely. Stanislav Jaš slíbil přednést svůj příspěvek na některé z budoucích konferencí, které PSNV-CZ uspořádá, a poté ho upravit pro čtenáře Moderního včelaře.