20 let PSNV (2000–2020)

Petr Texl

1/2021, strana 10

Je až neuvěřitelné, že Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., existuje již 20 let. Za tu dobu prošla obdobím hledání, zavádění nových výukových prvků do včelařství, ale také se podílela na řešení nových výzev, co se týká zdraví včel.

Původním záměrem Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, z. s., (PSNV-CZ) bylo seskupit včelaře se zájmem o jednoduché včelaření v Langstrothových úlech, aby byla práce se včelami jednodušší, moderní, blízká přírodě a světově kompatibilní. Před 20 lety jsme netušili, že budeme postupně řešit tlumení varroózy, zavádět nové didaktické prvky ve včelařství, vydávat časopis a publikace, propagovat prodej medu ze dvora a stále se utkávat se státní správou, která včelařství bere tak nějak pořád po staru.

 

Jak to vše začalo

Prvotním impulsem se „nějak“ sdružit byl v roce 2000 jarní seminář nástavkového včelaření ve Vranově nad Dyjí v penzionu Kormorán. Organizátor místní Základní organizace Českého svazu včelařů (ČSV) v čele s předsedou ZO ČSV Vlastimilem Protivínským pozval Jindřicha Boháče, Vladimíra Ptáčka, Víta Maradu a Libora Macha, aby přednášeli malé skupině včelařů. Zároveň se diskutovalo nad úly Optimal a Langstroth, které byly před penzionem vystavené i se včelstvy.

Někteří účastníci semináře již byli členy německé Pracovní společnosti nástavkových včelařů. Ta byla založena v roce 1978 a striktně se věnovala pouze Langstrothovým úlům. Tato německá společnost vydala publikaci Heinze Lorenze Bauanleitung für das Langstroth-Magazin s výkresy úlu Langstroth již v metrické soustavě. Jindřich Boháč z příručky přeložil některé pasáže, překreslil plánky úlu Langstroth a vydal vlastním nákladem několik kopií, psaných na psacím stroji. Tento samizdat, který věnoval knihovně ČSV v Křemencové, se ještě před rokem 2000 mezi včelaři lavinovitě šířil kopírováním. Němci nám radili, abychom založili v České republice samostatné sdružení po vzoru států v Evropě, kde síť langstrothářů již existovala.

 

První roky hledání

Na podzim v roce 2000 proběhlo několik schůzek v Brně a Praze. Na setkání v Praze v restauraci Orlík došlo k oficiálnímu založení PSNV-CZ. Původně jsme se chtěli etablovat jako odborný klub v rámci Českého svazu včelařů. Vždyť zakládající členové byli aktivními členy v ČSV. Například Jindřich Boháč a Miroslav Sedláček byli členy Ústředního výboru Českého svazu včelařů, Petr Texl a Vlastimil Protivínský byli předsedy jeho základních organizací. Tajemník svazu Miloslav Peroutka však doporučil založit subjekt mimo Český svaz včelařů s tím, že již jeden právnický paskvil se samostatným IČ ve svazu mají v podobě Sekce komerčních včelařů. A tak jsme se registrovali tehdy jako občanské sdružení podle zákona o sdružování občanů.

Dodnes se někteří funkcionáři Českého svazu včelařů domnívají, že Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ je součástí svazu. Druzí nám zase nasazují psí hlavu, že rozbíjíme jednotu Českého svazu včelařů, kterou naši předci budovali, a podobně. Tyto rozepře a jiný pohled na priority oboru se odrážely i na jednáních na půdě státní správy, kam jsme byli občas zváni. Po vstupu České republiky do Evropské unie se stala přítomnost PSNV-CZ při jednáních samozřejmostí.

 

Publikační činnost

Vlastimil Protivínský vedl v časopise Včelařství na začátku tisíciletí úspěšnou rubriku Významné žijící osobnosti našeho včelařství. Přestože od politických změn v naší republice už uplynulo deset let, redakční rada mu doporučovala, o kom má a nemá psát. Vlastimil Protivínský se s redakcí Včelařství rozešel a jako student žurnalistiky začal uvažovat o samostatném, nezávislém včelařském periodiku.

Vzpomínám si, že ve vedení PSNV-CZ jsme tomu nebyli nakloněni. Pořád tu byla nějak znát pupeční šňůra k Českému svazu včelařů, obavy z jeho reakce a podobně. Jindřich Boháč jako předseda PSNV-CZ navrhoval spíš vydávat tematické monografie, pracovní listy atd.

Na podzim 2003 Vlastimil Protivínský přinesl na jednání valné hromady PSNV-CZ první číslo Moderního včelaře s podtitulem Pracovní listy PSNV-CZ. Oficiálně Moderní včelař začal vycházet čtyřikrát ročně od roku 2004, nejdříve ve vlastním vydavatelství Vlastimila Protivínského.

V roce 2005 bylo vydavatelství převedeno na PSNV-CZ a časopis začal vycházet šestkrát ročně, od roku 2017 jako měsíčník a zároveň i v elektronické verzi. Na pozici šéfredaktora se po Mgr. Vlastimilu Protivínském vystřídali doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D., Ing. Ivan Černý, Mgr. Jan Vondrák, Mgr. Libor Hruška, Ph.D., a od roku 2015 časopis vede PhDr. Marie Šotolová. Moderní včelař má webové stránky www.modernivcelar.eu. Časopis je volně prodejný na stáncích v České a Slovenské republice a má v obou zemích svůj několikatisícový předplatitelský kmen. V České republice patří mezi jediný volně prodejný a nedotovaný včelařský časopis.

Od roku 2009 vydáváme pro členy PSNV-CZ e-Věstník s aktuálními informacemi ze spolkové činnosti, zpravidla s měsíční frekvencí.

PSNV-CZ vydala v roce 2014 překlad knihy Včela a úl od Lorenza Lorraina Langstrotha z roku 1853. Na překladu a odborné spolupráci se podíleli Aleš Kepart, Ivan Černý a Jiří Matl.

V roce 2016, 2017 a 2020 vyšly první tři díly čtyřsvazkové edice Včelařství, které představují původní české učebnice reflektující problémy, potřeby a výzvy současného včelařství (obr. 1). Na realizaci tohoto publikačního projektu, který zakončí IV. díl, se podílelo mnoho členů PSNV-CZ. Mezi hlavní autory patří Ing. Lukáš Prýmas, Ing. Petr Texl, MVDr. Zdeněk Klíma, Michal Kabát, RNDr. Štěpánka Dlouhá, Mgr. Bronislav Gruna, Bc. Michal Počuch, doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D., Ing. Květoslav Čermák, CSc., Ing. Jaroslav Lstibůrek a doc. Ing. František Weyda, CSc.

V roce 2017 vydala PSNV-CZ u příležitosti Mezinárodní konference o apiterapii překlad slovinské publikace od Gregora Pivce Filip Terč – průkopník moderní apiterapie. Na realizaci knihy se podíleli Mgr. Alena Machová a Ing. Ivan Černý.

Z drobných, avšak původních publikací je třeba uvést sborníky a brožury, které vyšly v nakladatelství PSNV-CZ: Mezinárodní konference o medu (2015), Medové slavnosti (2016), Josef Antonín Janiš (2018), Po stopách brtnictví (2018).

V roce 2013 v rámci projektu Včelař-Farmář vydala PSNV-CZ původní naučné DVD. V 15 kapitolách se zkušení i začínající včelaři dozvědí informace z celé problematiky včelařství, včetně chovu čmeláků. Na realizaci DVD se kromě lektorů PSNV-CZ podíleli Jiří Němec, studio Flightprod a herec Martin Kubačák.

Mezi drobné, ale důležité publikační aktivity patří vydávání nástěnných kalendářů, dětských omalovánek, pexes, včelařských tabulek a tematických poznámkových bloků.

 

Vzdělávací aktivity

Již od svého založení pořádala PSNV-CZ tradiční jarní a podzimní semináře nástavkového včelaření, určené nejen pro vlastní členy. Jarní semináře v nasavrcké sokolovně např. v roce 2002 a 2003 navštěvovalo téměř 300 posluchačů (obr. 2). V roce 2003 jsme poprvé na semináři použili dataprojektor, zapůjčený z Akademie věd ČR pod záminkou, že pořádáme entomologickou konferenci. Silně obsazené semináře jsme dále pořádali na Bítově (obr. 3), v Humpolci, v Třešti u Jihlavy, Zbýšově u Brna a nyní šestým rokem v Nepomuku u Plzně.

Kurzy a přednášky jsme pořádali individuálně, anebo v rámci Letních škol nástavkového včelaření, které jsme od roku 2004 nabízeli včelařům jako jediní v České republice. Letní školy byly nejprve čtyřdenní a probíhaly na včelnici a v truhlárně Ladislava Nerada v Balkově Lhotě u Tábora. Později jsme místa konání rozšiřovali po celé republice vždy s určitým specifickým zaměřením (obr. 4, 5). V roce 2015 bylo Letních škol již téměř patnáct. Pro kurzy a přednášky disponuje PSNV-CZ proškolenými lektory a včelařskými odborníky.

Od roku 2010 jsme organizovali Pražská včelařská setkávání. První rok jsme se jednou měsíčně scházeli na odborné přednášky v Komunitním centru Matky Terezy v Hájích, další rok v Toulcově dvoře, další roky na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze-Dejvicích, Střední zemědělské škole v Praze-Hloubětíně a poslední roky v Goethově institutu u Národního divadla. Poslední ročníky jsme pořádali ve spolupráci se Včelařským spolkem pro Prahu 6 a 7.

V roce 2010 jsme otevřeli pro 30 uchazečů roční Jihočeskou včelařskou školu v Blatné s víkendovou výukou 1x měsíčně (obr. 6). Od roku 2011 se každoročně koná v podobném duchu Moravská včelařská škola v Hranicích na Moravě.

V Blatné se od roku 2011 ve Středním odborném učilišti Blatná vyučuje akreditovaný učební obor včelař 41-51-H/02 ve formě dvouletého dálkového studia. Výuku odborných předmětů zajišťují lektoři PSNV-CZ (obr. 7).

 

Projekty a konference

V roce 2002 v rámci zlepšovatelské výstavy a konference Českého svazu včelařů v Praze-Letňanech jsme vystavovali úlový systém Langstroth a prezentovali CD, kde byly nahrané nové webové stránky www.n-vcelari.cz. Tyto původní webové stránky PSNV-CZ obsahovaly výkresy a plánky úlu Langstroth a mnoho článků o nástavkovém včelaření od Jindřicha Boháče. CD bylo po výstavě volně prodejné.

Mezi včelaři jsme propagovali prodej medu ze dvora a od roku 2005 jsme včelařům nabízeli jako první v České republice hliníkovou vývěsní tabuli velikosti A3 s barevnou grafikou a nápisem Prodej medu ze dvora – prodej zde (obr. 8).

Od roku 2005 se zúčastňujeme každoročně akce Chvála medu na Horním hradu (Hauenštejně) u Ostrova nad Ohří na Karlovarsku formou prezentací aktivit PSNV-CZ a s odborně-populárními přednáškami. Časopis Moderní včelař je tradičním mediálním partnerem této akce.

V roce 2008 jsme za projekt monitorovacích podložek a webové aplikace Varroa monitoring systém (VMS) získali na Mezinárodním veletrhu zemědělské techniky Techagro v Brně cenu Grand Prix časopisu Veterinář. Trochu jsme předběhli dobu v otázce monitoringu varroózy, kdy jsme tehdy ještě nenašli pochopení u vedení Českého svazu včelařů a Státní veterinární správy. Zájem z řad prozíravých včelařů byl znát na hojně navštěvovaných každoročních zimních setkáních uživatelů VMS v Brně. Na tomto základě vznikla platforma vedoucí později k založení Mendelovy společnosti pro včelařský výzkum.

V roce 2010 jsme v rámci projektu Ministerstva životního prostředí „Vyhledávání a testování varroatolerantních linií včel v původní populaci včel pro zachování biodiverzity v ČR“ hledali a testovali původní populace včely tmavé na Šumavě a v Novohradských horách.

Na podzim roku 2010 jsme uspořádali u příležitosti 10. výročí PSNV-CZ Mezinárodní konferenci, konanou v Komunitním centru Matky Terezy v Praze. Kromě českých odborníků na ní přednášeli John Kefuss z Francie, Henk Kok z Nizozemska a Karl Koch z Německa.

V letech 2013–2015 jsme v PSNV-CZ řešili zásadní projekt Včelař-Farmář, jehož náplní byla pilotní výuka budoucích profesionálních včelařů, vyškolení lektorů, sepsání učebních textů, vytvoření výukových posterů a dalších pomůcek pro výuku, včetně výukového DVD. Pilotní projekt byl určen pro uchazeče z Jihočeského kraje, další ročník byl již otevřen pro zájemce z celého státu.

V roce 2015 jsme uspořádali v Brně-Lužánkách u příležitosti 150. výročí vynálezu medometu mezinárodní konferenci s výstavou medometů a soutěží o nejlepší med. Konference se konala na tomtéž místě, kde Franz Hruschka svůj vynález medometu představil odborné veřejnosti. Akci jsme podpořili originálním propagačním videem na téma vynálezu medometu v hlavní roli se Zdeňkem Svěrákem (https://www.fhruschka.cz/). Velký ohlas na soutěž medu nás inspiroval k tomu, že v Brně nyní každoročně pořádáme výstavu medu a soutěž Med roku (obr. 9). Její součástí je laboratorní hodnocení zaslaných medů a hodnocení degustátory medu, pro něž PSNV-CZ zorganizovala odborné vyškolení (https://www.medroku.cz/).

V roce 2017 jsme v Kdyni u Domažlic uspořádali u příležitosti 100. výročí úmrtí Filipa Terče, místního rodáka a zakladatele moderní apiterapie Mezinárodní apiterapeutickou konferenci s workshopem. Přednášeli na ní odborníci z tuzemska, ze Slovenska, Španělska, USA, Ruska a Polska. Konference měla velký ohlas.

V roce 2017 jsme uspořádali poprvé zimní konferenci v Plzni na téma První kovový lis od Čecha Františka Vogla. V roce 2018 následovala na stejném místě konference Josef Antonín Janiš 2018, pořádaná u příležitosti 230. jubilea popisu partenogeneze u včel.

Od roku 2014 je PSNV-CZ spolupořadatelem každoročních konferencí projektu COLOSS, mezinárodního monitoringu úspěšnosti zimování včelstev.

V roce 2018 jsme v rámci projektu Po stopách brtnictví uspořádali v Dolní Lomné u Jablunkova brtnický kurz za účasti polských lektorů, kteří byli vyškolení přímo u brtníků v Baškirii.

U příležitosti Mezinárodního dne včel jsme v květnu 2019 po vzoru Rakušanů připravili Den otevřených úlů. Včelaři v celé republice, vybaveni propagačními materiály od PSNV-CZ, umožnili veřejnosti navštívit jejich včelnice a dozvědět se tam víc o včelách a včelích produktech. Tuto výbornou propagaci oboru máme v plánu realizovat každoročně na Světový den včel.  Bohužel v roce 2020 nám tuto akci překazila karanténa kvůli koronaviru. Letos v květnu snad budeme moci na 1. ročník navázat.

V druhé polovině roku 2020 PSNV-CZ zásadně zmodernizovala svůj web (www.psnv.cz), kde nechybí interní diskusní fórum. Najdete zde podrobné údaje o spolku, e-shop s nabídkou publikací, kontakty na kancelář a vedení, zajímavé články, každoroční výroční zprávy, proběhlé a plánované akce PSNV-CZ a další informace.

 

 

Prezentace v zahraničí

PSNV-CZ za dobu své existence uspořádala několik odborných zahraničních exkurzí. Autobusy se včelaři směřovaly například do Polska, Maďarska, Itálie, Německa a Lucemburska. V městečku Dolo u Benátek, kde působil vynálezce medometu Franz Hruschka, jsme se setkali s místními včelaři a byli jsme přijati na radnici.

V roce 2009 jsme se aktivně zúčastnili světového kongresu a výstavy Apimondia v Montpellier ve Francii (obr. 10). Na stánku PSNV-CZ jsme úspěšně prezentovali Varroa monitoring systém, včetně varroakalkulačky, názorných grafů a posterů z oblasti tlumení varroózy. Navázali jsme zajímavé včelařské kontakty.

V roce 2013 jsme se zúčastnili kongresu Apimondia v Kyjevě. Za PSNV-CZ zde prezentoval poster Zdeněk Klíma.

V roce 2019 jsme na Apimondii v Montrealu prezentovali a přihlásili do mezinárodní soutěže odborných včelařských časopisů náš titul Moderní včelař a získali za něho bronzovou medaili.

 

Lidé v PSNV-CZ

Ke konci roku 2020 měla PSNV-CZ téměř 750 členů. Je to hodně, nebo málo? V roce 2000 jsme začínali s 16 členy. Jsme volně přístupné sdružení a každý, kdo má zajímavý námět nebo projekt, zpravidla věc zrealizuje za podpory členů naší společnosti. Může to být přednáška, kurz, konference, publikace, případně skutečně velký projekt.

Když v roce 2000 PSNV-CZ vznikla, byla v České republice teprve druhým samostatným spolkem v oboru včelařství. V současnosti je tu téměř dvacet spolků, přičemž mnozí zakladatelé nových včelařských spolků prošli přes své aktivity naší společností.

PSNV-CZ má celostátní působnost a nyní je na rozcestí, zda cíleně zvyšovat počet členů, aby měla silnější vyjednávací pozici se státní správou, anebo pracovat aktivně s menší skupinou lidí na zajímavých projektech. Řízení a administrativa jsou náročné, máme pouze jednoho stálého zaměstnance, ostatní práce závisí na smluvních a dobrovolných spolupracovnících.

Předsedy PSNV-CZ postupně byli: Jindřich Boháč, Ing. Petr Texl, MVDr. Zdeněk Klíma, RNDr. Leopold Matela. Současným předsedou je od roku 2018 Ing. František Hubáček, současným ředitelem kanceláře je Radomír Hykl.

 

Slovo závěrem

Klasické pojetí spolků je možná již překonané. Do oboru vstupuje mladší a střední generace. Mnoho problému ve včelařství se řeší na sociálních sítích a různých fórech. Kvůli současné karanténě v souvislosti s pandemií covid-19 se i včelařské vzdělávání přesunulo do on-line prostoru. PSNV-CZ k této formě přistoupila v prosinci 2020 a další on-line přednášky plánuje na jaro 2021.

Pro PSNV-CZ stále platí, že jedním z nejdůležitějších principů její práce je držet krok s nejnovějším vývojem oboru, aniž by však zatracovala vše dobré, co ve včelařství již vzniklo přičiněním celých generací včelařů.

 

Obr. 1: První díl učebnice Včelařství střeží Luna.

Obr. 2: Petr Texl lektorem na jarním semináři v sokolovně v Nasavrkách roku 2002.

Obr. 3: Zleva Vlastimil Protivínský, zakladatel a první šéfredaktor časopis Moderní včelař a Jindřich Boháč, spoluzakladatel PSNV-CZ a její první předseda na semináři v Bítově v roce 2001.

Obr. 4: Letní škola nástavkového včelařství v jihočeském Krušlově v areálu historického Machova včelína v roce 2013.

Obr. 5: Letní škola nástavkového včelařství v Chodově u Domažlic v roce 2017.

Obr. 6: První ročník Jihočeské včelařské školy v Blatné v roce 2010.

Obr. 7: Praxe v rámci učebního oboru Včelař v Středním odborném učilišti Blatná v roce 2011.

Obr. 8: V roce 2005 PSNV-CZ nabídla jako první v ČR vývěsní tabuli na propagaci Prodeje medu ze dvora.

Obr. 9: Med roku v Brně, Lužánkách, v roce 2016.

Obr. 10: Stánek PSNV-CZ na světovém včelařském kongresu Apimondia v Montpellier ve Francii r. 2009.