Zverolekár o včelároch a včelách

Marie Šotolová

1/2021, strana 31

„Velký včelár Malý“ – človek s „velkým srdcom“ je podtitul novinky v edici Historia medicinae veterinariae, kterou vydává v Košicích Institut vzdělávání veterinárních lékařů. 

70stránková publikace je dílem MVDr. Štefana Mártona (88). Veterinární lékař, který působil v různých státních institucích, po roce 1989 měl svou zvěrolékařskou praxi, a navíc působil ve svém oboru jako pedagog, je rovněž literárně činný.

V představovaném titulu vzpomíná na radosti a úskalí, které doprovázely jak jeho osobně během veterinárního dohledu nad chovem včel, tak jeho kolegy. Zeměpisně vychází ze situace na jižním Slovensku, kde žije a celé roky pracoval. Zvláštní pozornost věnuje osobnosti Alexandra Kissa (příjmení Kiss je v překladu Malý), který je proslulý jako chovatel matek a má velký podíl na výborném renomé slovenských včelařů a tamních včelích produktů.

Knížka je k dispozici na http://www.ivvl.sk/docs/Marton_o_vcelaroch.pdf.

Titulka brožury Zverolekár o včelároch a včelách.