Přednáška Příčiny podzimních úhynů včel

Milan Šimonovský

1/2021, strana 31

Kvůli pandemii covidu-19 se ve 4. čtvrtletí roku 2020 přesunula řada plánovaných akcí do on-line prostoru. 

Společný projekt bývalých spolužáků ze Včelařské školy v Blatné a členů spolků Hradčanské včely, Včelařský spolek pro Prahu 6 a 7 a ZO ČSV Roztoky nad Vltavou pod názvem Se včelaři o včelách tímto způsobem umožnil nejen svým členům sledovat přednášku MVDr. Zdeňka Klímy o příčinách podzimních úhynů včel. Stream je stále k dispozici na www.youtube.com/watch?v=24i5DnwzWx4 . Další on-line besedou byla Krajina mlékem a strdím oplývající aneb o uzdravení živé krajiny a zlepšení pastvy pro opylovatele a souvislostech s Dr. Ing. Petrem Maradou, farmářem a vysokoškolským učitelem. Stream je k dispozici na https://www.youtube.com/watch?v=eNNFl-KLwC8&feature=youtu.be

Třetí příspěvek s názvem Mlčení dvou praktiků připravili Ivan Černý a Rudolf Stonjek. Debatuje se bude o zootechnice v chovu včel s ohledem na včelaření v souladu s přírodou. Stream je na https://www.youtube.com/watch?v=GACc14nUgR8&feature=youtu.be

Přístupy jsou zdarma. Nicméně spolek uvítá dobrovolné finanční příspěvky na úhradu nákladů spojených s přípravou jak této přednášky, tak budoucích. Číslo spolkového účtu je 2001238220/2010. Do poznámky uveďte „Stream“. Za peněžní podporu děkujeme a věříme, že vás naše témata zaujmou.

Ještě poznámka na závěr: Jen co se uvolní situace s nouzovým stavem, máme připravený workshop na téma brtě a kláty na naší spolkové včelnici v Praze-Ruzyni a v přírodním parku Tichá Šárka pak předvedeme tesání brtě do torza borovice.