Dálková výuka oboru Včelař v Blatné

Petr Texl

1/2021, strana 43

Až do 1. března 2021 je možné podávat přihlášky ke studiu dvouleté dálkové formy učebního oboru 41-51-H/02 včelař na Středním odborném učilišti v Blatné. Propozice studia, včetně přihlášky jsou na www.soublatna.cz.

Výuka zpravidla probíhá 1x měsíčně v pátek a v sobotu. Dvouleté studium představuje kromě výuky odborných předmětů také 50 % výukové doby pro odborný výcvik na včelnicích, v dílně a laboratoři. Součástí výuky jsou exkurze do včelařských provozů a do přírody, například při hledání producentů medovice v lesních porostech.

Od zavedení výuky oboru včelař v Blatné v roce 2011 je o studium stále velký zájem. Učitelé, kteří jsou z řad lektorů Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, z. s., reflektují současné problémy a výzvy českého včelařství. Velký důraz kladou na zdraví a vitalitu včel, kvalitu včelích produktů a přirozený chov včel. Dále na zavádění IT prvků do výuky, jak se mj. osvědčilo při on-line výuce během karantény kvůli covidu-19, kdy došlo k uzavření škol. Přestože tento způsob výuky dopadl na jedničku, těšili se studenti na osobní setkání se spolužáky a učiteli, hlavně však se včelstvy.