Editorial

- redakce

4/2021, strana 4

Milé čtenářky, milí čtenáři,

 

když jsme před rokem a půl uvedli v život nápad oslovovat anketou přední osobnosti současného včelařství, posílali jsme otázky známým jménům.

Část představovali lidé ze státní správy a akademické obce, část včelaři s větším počtem včelstev. Pomyslnou rukavici nedávno zdvihl chirurg, který chová včely tři roky. Jaké jsou vlastně názory zatím nezatížené dlouhou praxí?

MUDr. Jaroslav Bělehrádek z Knyku s vědomím, že „bude jistě lahůdkou pro včelařské bardy“, píše: „Včelařím pro radost. Fascinuje mě společenství včel a med je pouze bonusem, kterým podělím rodinu. Mám 14 včelstev, dotace nevyužívám. Včely léčím podle doporučení základní organizace Českého svazu včelařů s tím, že letos začnu používat i kyselinu šťavelovou. Jsem takový typický představitel hobby malovčelařů. Protože si myslím, že pokud chci něco dobře dělat, musím o tom nejprve něco alespoň bazálně vědět, tak jsem na intenzivním samostudiu a častých konzultacích se staršími včelaři, jejichž názory ke konkrétnímu problému se mimochodem často rozcházejí. Vím, že mezi velkovčelaři převažují odborně zdatní a pracovití lidé, ale vadí mi jejich časté invektivy na adresu nás, hobby včelařů.

Proč, když se objeví úhyny včel, se ukazuje na malovčelaře? I amatéři mohou dělat svoji práci dobře. Měl jsem možnost navštívit hobby i profi včelaře. U těch druhých jsem měl pocit chaosu, kdy nevěděli, co dříve. Vyrábět nástavky, vyvářet vosk, chovat matky, dělat oddělky, lisovat mezistěny, prodávat med, starat se o včely, pořádat kurzy…? Naopak, u běžného včelaře byl klidný a dobře organizovaný provoz, a to nemluvím o pořádku na včelnici. Další problém je jistě převčelenost zdejší krajiny. Opět je tu „ale“. Podle jednoduchých počtů zde hrají roli spíš chovatelé vyšších desítek, respektive stovek včelstev čili profesionálové. Jeden včelař s 200 včelstvy = cca 25 obyčejných včelařů. Zdroje pastvy negativně neovlivňuje jen množství včelstev, ale v přírodě ubývá lesů, sečou se louky, na polích převažují monokultury.

Nesoudím, kdo má ten nejsprávnější přístup k včelaření, zda ti malí či velcí, chci jen říci, že my, hobby včelaři oboru neškodíme.“

Naše redakce úmyslně nekomentovala žádný uveřejněný díl ankety a neučiníme tak ani teď, ale mail pana doktora nás přiměl k přehodnocení, jak anketu stavět. Samozřejmě stále budeme oslovovat rozhodující postavy současného včelařství, ale také by bylo fajn, jak vidno, pokud nám napíšete také vy, kteří máte třeba jen tři čtyři včelstva a nemáte za sebou dlouhá desetiletí se včelami. Anketní otázky jsou ke stažení na www.modernívcelar.eu.

Těšíme se na vaše slovo do debaty.