Výše dotace 1.D za rok 2020

- redakce

4/2021, strana 4

Státní zemědělský intervenční fond rozhodl, že v rámci dotačního programu 1.D Podpora včelařství poskytne za rok 2020 včelařům 99 729 825 Kč. 

Další částka 5 250 000 Kč poputuje Českému svazu včelařů, z. s., jako příspěvek na zajištění administrace dotace.

O dotaci požádalo prostřednictvím Českého svazu včelařů 51 844 chovatelů včel na 635 614 zazimovaných včelstev v celkové výši 114 410 520 Kč. Fond naopak zamítl poskytnutí dotace 1 447 chovatelům s 5 783 včelstvy v souhrnné výši 1 040 940 Kč. Hlavním důvodem zamítnutí byly nesrovnalosti v Ústřední evidenci spravované Českomoravskou společností chovatelů, a. s., v Hradišťku. Proti tomuto rozhodnutí bylo možné se odvolat.

Výpočet sazby na zazimované včelstvo za uplynulou včelařskou sezonu činí 158 Kč.