Zapojte se do VIII. ročníku COLOSS: Monitoringu úspěšnosti zimování včelstev!

Jiří Danihlík

4/2021, strana 22

Jako každé jaro otvíráme on-line dotazník zaměřený na sledování ztrát včelstev v ČR. Dotazník můžete vyplňovat od 20. března do 30. dubna 2021.

V loňském roce jsme se potýkali s nebývalými ztrátami včelstev, mnozí přišli o většinu svých včelstev. Z výsledků je patrné, že ztráty včelstev meziročně kolísají, také se liší mezi jednotlivými regiony České republiky. Jaká je situace v letošním roce? Jaká byla vaše loňská včelařská sezóna? Čím a jak jste vloni ošetřovali včelstva proti varroóze? Jaké byly spady roztočů po podzimním ošetření? Jaký jste vytočili med? Naším dlouhodobým cílem je monitorovat ztráty včelstev a sbírat informace o českém včelařství. Díky těmto datům máme historický přehled o tom, jak se mění úspěšnost přezimování našich včelstev, jakými prostředky včelstva ošetřujeme nebo jak se mění snůškové poměry.

Vyplnění dotazníku je anonymní. Pokud zadáte svůj e-mail, budeme vás informovat o novinkách, článcích i vzdělávacích akcích, které pořádáme. Mezi ty zavedené akce patří olomoucký COLOSS seminář. Můžete nás sledovat i na Facebooku – stránka COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev v ČR. Díky „COLOSSu“ jsou dnes dostupné mapy zavčelení České republiky, které vytváříme na základě dat poskytnutých z Ministerstva zemědělství ČR. Analyzujeme výsledky, které se snažíme předat do praxe ve formě článků nebo v přednáškách, např. články o kyselině šťavelové. Vše najdete na našem webu www.coloss.cz.

Veškeré analýzy, které z dat děláme, jsou závislé na množství a kvalitě odpovědí, které od vás získáme. Čím více se vás zapojí, tím přesnější a spolehlivější výsledky získáme. Proto nic nenechávejte na jiných a věnujte asi 15 minut zamyšlení nad uplynulou sezónou a vyplnění dotazníku o několika otázkách cílících do všech aspektů včelaření.

Dotazník je dostupný na www.coloss.cz

Děkujeme za váš čas strávený vyplňováním dotazníku!

Leták Coloss 2021

Graf: Ztráty včelstev od zimy 2013/2014 do 2019/2020.