Desatero smyslů

Marie Šotolová

4/2021, strana 39

Jak lidé a zvířata vnímají okolní svět. To je podtitul souboru článků prof. Ing. Jaroslava Petra, DrSc. 

Přední popularizátor vědy předkládá čtenáři, toužícímu odhalit chování živočichů včetně lidí, deset kapitol o jednotlivých smyslech. Ukazuje, že si fauna zdaleka nevystačí jen s těmi pěti lidskými. Kde by byly včely bez citlivosti na feromony, magnetorecepci či bez smyslu pro elektrické pole? Knižní novinka vydaná nakladatelstvím Argo/Dokořán se nevěnuje jen včelám, ale mnoha dalším zvířatům a rovněž člověku.

Řadu uveřejněných informací Jaroslav Petr různě publikoval včetně v Moderním včelaři. Zřejmě však není nikdo, kdo by už přečetl všechny uvedené poznatky. A i ty, se kterými se čtenář setkal, uvidí v širších souvislostech, například díky srovnání s jinými organismy.

O stylu 250 stran vypovídají namátkou zvolené názvy statí jako Proč si chobotnice nezauzlí chapadla, Fackovací námluvy, Jak se vidí ušima, V květech jak za pecí…

Knihu zavírá impozantní seznam použité, především zahraniční literatury, které Jaroslav Petr prostudoval a sdělným způsobem přibližuje čtenářům, pro něž může být většina prací nedostupná.

ISBN 978-80-7363-879-5, 978-80-257-3381-3.

Titulka knihy Desatero smyslů.