Paměť chutí

Marie Šotolová

4/2021, strana 39

Národní zemědělské muzeum v Praze vydalo publikaci Paměť chutí autorek Ireny Korbelářové, Radmily Dluhošové a Jitky Sobotkové. 

600stránková kniha je výstupem z výzkumu Kulinární kultury českých zemí, což je jedna z etap programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity pro roky 2018–2020.

Největší rozsah zaujímá část o kuchařských příručkách určených veřejnosti, které se používaly od 2. poloviny 13. století do poloviny 20. století s ohledem na naše prostředí. Významnou pramennou hodnotu má kapitola o domácích receptářích z 1. čtvrtiny 19. století opět do poloviny minulého století. Poslední část představuje výběrový soupis tištěných gastronomických publikací.

Kniha je sice zaměřená na české země, ale v textu se setkáváme s informacemi o zahraniční kuchyni a stolování, často na aristokratických sídlech, které ovlivňovaly šlechtu v celé Evropě. Text provázejí reprodukce titulních listů kuchařských knih, dobových ilustrací a rukopisných receptů. Dále pak přepisy recepisů jak z našich regionů, tak ze zahraničních, hlavně sousedních, zemí.

Vzhledem k širokému používání medu ve středověku, kde se jím ochucovala i masitá jídla, a v časném novověku, je tato knižní novinka cenným poznání pro člověka, kterého zajímá med jako potravina. Díky mnoha citacím a hutnému přehledu literatury se také může stát vodítkem pro chovatele včel hledajícím využití medu pro výrobu nějaké polozapomenuté, zajímavé potraviny, kterou by uvedli na trh. Kniha je v plném znění volně k dispozici na https://www.nzm.cz/aktuality/pamet-chuti-kulinarni-dedictvi-ceskych-zemi.

ISBN 978-80-7510-439-7

Titulka knihy Paměť chutí.