Světový den včel a včelařů

- redakce

5/2021, strana 4

20. května slavíme již po čtvrté Světový den včel a včelařů. 

V roce 2016 požádala slovinská vláda s podporou Mezinárodní federace včelařských asociací Apimondia na evropské konferenci organizace FAO (Food and Agriculture Organisation) Organizace spojených národů, aby se jubilejní den narození Antona Janschy (20. 5. 1734 v Breznici – 20. 9. 1773 ve Vídni) slavil jako celosvětový včelařský svátek. Připomeňme, že Anton Janscha byl průkopníkem moderního způsobu chovu včel. Jako včelmistr císařovny Marie Terezie přispěl k podobě a přijetí jejích známých patentů, jimiž příznivě ovlivnila rozvoj včelařství v celé tehdejší habsburské monarchii, kam spadalo také naše území. Valné shromáždění OSN jednomyslně schválilo 20. květen v roce 2017 jako Světový den včel a včelařů a ten se od následujícího roku začal aktivně vzpomínat napříč světem.

Moderní včelař za podpory svého vydavatele, Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, z. s., vkládá od té doby do svého květnového čísla vždy nějaký dárek pro své čtenáře. V roce 2019 jsme navíc poprvé organizovali Den otevřených úlů. Akce se tenkrát účastnilo na šedesát včelařů, kteří přivítali na svých včelnicích několik set přátel včel a medu. Vloni jsme kvůli covidu museli rozběhlý Den otevřených úlů zastavit. Letos jsme ho kvůli karanténě ani nerozjeli. Doufejme, že rok 2022 bude Dnu otevřených úlů konečně nakloněn.

Jediná možnost, jak včelařský svátek aktuálně oslavit, je tedy pouze vložit do časopisu dáreček. Tentokrát jsou jím čtyři samolepky se stínovými obrázky včelařského páru, včely a košnice, které pro vás nakreslil Jan Laštovička. Ať vám udělají radost třeba na karosérii auta, s nímž jezdíte na stanoviště, anebo na šanonu, do něhož si  naše výtisky ukládáte.

Logo Světový den včel a včelařů