Moderní včelař 5/2021

5/2021

Předplatné

Jak a kde získat Moderního včelaře.

Více info

E-shop PSNV

Možnost zakoupit toto číslo.

Do e-shopu

Editorial

Petr Texl

2021/5/4

Milé čtenářky-včelařky, milí čtenáři-včelaři, tématem našeho květnového čísla je mobilní včelaření. Než se začtete do příslušných stránek, je třeba odpovědět si na otázku, zda v dnešní době kočovat, nebo nekočovat?

číst článek


Světový den včel a včelařů

- redakce

2021/5/4

20. května slavíme již po čtvrté Světový den včel a včelařů. 

číst článek


Výskyt původce nákazy včel varroózy se v ČR meziročně snížil

Petr Vorlíček

2021/5/5

Z letošních výsledků pravidelného monitoringu varroózy pomocí zimní měli vyplývá, že výskyt roztoče Varroa destructor se v ČR ve srovnání s loňskem snížil. 

číst článek


Kontaminanty byly v loňském medu v normě

Petr Vorlíček

2021/5/5

Státní veterinární správa ve spolupráci s Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv provedla vloni v rámci každoročního monitoringu cizorodých látek v potravinovém řetězci napříč Českou republikou vyšetření více než 100 vzorků medu na obsah cca 90 reziduí a kontaminantů v medu.

číst článek


Loňský výskyt moru včelího plodu na jižní Moravě

- redakce

2021/5/5

Newsletter Zemědělec informoval o výskytu moru včelího plodu v roce 2020 ve dvou moravských regionech.

číst článek


Plochy řepky v roce 2021

- redakce

2021/5/5

Podle newsletteru Zemědělec ze dne 17. 3. 2021 je řepka stále hlavní pěstovanou olejninou v České republice. 

číst článek


ApiSlovenija 2021

- redakce

2021/5/5

Ve Slovinsku vyhlásil tamní včelařský svaz výsledky mezinárodní fotografické soutěže ApiSlovenija. 

číst článek


Lidé versus hmyz

- redakce

2021/5/6

„Za posledních 10 000 let se naše populace rozrostla z jednoho milionu lidí na 7,8 miliardy,“ konstatuje v časopise PNAS, vydávaném Akademií věd USA, David L. Wagner. Sleduje v něm vztah bytnícího lidstva a úbytku hmyzu v antropocénu. To znamená v údobí, kdy člověk zásadně ovlivňuje svou činností planetární klima a životní prostředí.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Počet včelstev ve světě

Marie Šotolová

2021/5/6

Časopis Pčelovodstvo přinesl ve svém letošním prvním čísle celosvětovou statistiku chovu včel v letech 2018–2020, která je důležitá pro orientaci v globálním obchodu s medem, jenž se ve svých důsledcích týká také našeho trhu a zdejších producentů medu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Kalendárium

- redakce

2021/5/6

Kalendárium zahrnuje včelařské události od 5. 5. do 15. 6. 2021.

číst článek


Přemísťování včelstev

Zoltán Brokeš

2021/5/8

Časopis Slovenský včelár vydal v čísle 1–2/2020 článek MVDr. Ing. Zoltána Brokeše, který souhrnně popisuje výhody a úskalí kočování se včelstvy. Protožey text plně zapadá do plánovaného tématu tohoto čísla Moderního včelaře, požádali jsme vydavatele Slovenského včelára o možnost jeho převzetí. Díky laskavosti slovenských kolegů vám ho nyní nabízíme.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Kočovat – ano, nebo ne?

- redakce

2021/5/12

Kočování se včelstvy za bohatou snůškou provází včelaře již tisíciletí. Čluny s rákosovými úly pluly po Nilu už před pěti tisíci lety. Staří Římané přistavovali lodě se včelstvy na kvetoucí pobřeží. Ve středověku s brtěmi v lesích a kláty v zahradách Evropa kočování nepraktikovala. Zlom nastal v 19. století. Například proslulý Anton Janscha, včelmistr na dvoře Marie Terezie, byl velkým propagátorem kočování, jak je patrné z jeho včelařské příručky vydané roku 1771 ve Vídni. V nedávné současnosti se u nás přistavovaly včely k polím jednotných zemědělských družstev. Jaká je dnešní skutečnost, na to jsme se zeptali pěti velkých včelařů.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Přísuny včelstev pohledem ovocnářů

Michal Skalský, Ondřej Hátle

2021/5/15

Za nejvýznamnějšího opylovatele v ovocných sadech v České republice se stále považuje včela medonosná (Apis mellifera). To však není jediná možnost, jak sdělují odborníci z Výskumného a šlechtitelského ústavu  ovocnářského v Holovousích.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Tepelný stres při transportu včelstev a matek

Jaroslav Petr

2021/5/16

Kočování včelstev provází zvýšené riziko tepelného stresu. Zvýšené hrozbě nadměrné tepelné zátěže čelí i plemenné matky zasílané chovatelům. Samotné matky jsou vůči vysokým teplotám odolné. Jinak je tomu u spermií, které matka uchovává ve spermatéce. Tepelný stres plodnost matek vážně ohrožuje. Informuje o tom autor článku na základě studie North Carolina University. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Zabezpečení úlů proti kunám v opuštěných lokalitách

Ludvík Fabián, David Zenkl, Václav Krištůfek

2021/5/18

Máte potíže s kunou? Obtěžují vás? Specializujeme se na kuny. Máme řešení, jak se jich zbavit! Takové a jiné hlášky najdete ve velkém množství na internetových stránkách. A mnozí z nás mají své zkušenosti s tím, co kuny lesní i skalní dovedou. Dokonce i v úlech.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Drátkování moderního včelaře

Ondřej Matějka

2021/5/20

 ,,Jaro běží v plném proudu, včelstva nosí nektar a pyl a vlivem snůšky se u nich probouzí stavební pud, který využíváme ke stavbě panenského díla na mezistěnách. Kdo nechává stloukání, drátkování a zatavování na poslední chvíli, tak si jistě při vyplétání několikátého rámku s rozřezanými prsty posteskne, že příští rok to určitě udělá dříve, nebo že koupí rámky rovnou vypletené. Ale já jsem začal hledat, jak si tuto práci usnadnit a alespoň částečně zmechanizovat." Píše ve svém článku, který si můžete přečíst v tištšné, nebo placeném elektronickém vydání Moderního včelaře, Ondřej Matějka.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Nová metoda k potvrzení pravosti medu

Tomáš Erban

2021/5/22

Jedním z kritérií, která musí med splňovat k uvedení na trh, je diastázová neboli amylázová aktivita. Aktivita tohoto enzymu je důležitým kvalitativním parametrem. Med, který nesplňuje předpisy na požadovanou diastázovou aktivitu, se nesmí prodávat. Indikuje to totiž nešetrné nebo nesprávné zacházení s touto potravinou, ale také to, že se může jednat o starý med. Někdy však může nedostatečnou diastázovou aktivitu kompenzovat proces falšování a odhalit tento způsob falšování není jednoduché. Nyní publikovaná vědecká práce nově ukazuje, jak falšovaný med určit, a poskytuje nové informace o proteinovém složení medu nejen z pohledu včelích proteinů, ale také proteinů z rostlin, producentů medovice a kataláz.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Díl V – Sběrný oddělek – pokračování

Petr Texl

2021/5/24

V květnu jsou včelstva v plném rozvoji, příroda nabízí mnoho pylu a sladiny. Je to období hojnosti a také odolnosti včelstva k našim případným hrubším zásahům. Včelstvo vše rychle a snadno napraví. Této rekonstrukční energie využíváme při tvorbě oddělků a vytváření mladých včelstev. Květen je také časem přirozeného množení včelstev, rojení.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Drahé kovy trochu jinak aneb zlato, stříbro a platina jako součást etikety

Jiří Šika

2021/5/26

Již dávno neplatí, že každý med je na trhu v unifikovaném obalu za stejnou prodejní cenu a včelař je pouze prodejcem bez vlastní invence. Aby med zákazníka zaujal na první pohled, je vhodné ho zajímavě zabalit a opatřit atraktivní etiketou. Úspěchu napomohou i ocenění z medových soutěží. Jak na to, se dozvíte v tištěném nebo placeném elektronickém vydání Moderního včelaře.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Přispívají změny krajinné struktury a zemědělské technologie ke kolapsům včelstev?

František Půta, Michael Bartoš, Václav Krištůfek

2021/5/28

Stále častěji se v časném podzimu objevují případy lavinovitého hynutí včelstev. Příčin je nejspíš více. Mohou se na životaschopnosti včelstev odrazit změny ve struktuře zemědělské krajiny a v agrotechnických postupech, které nastaly během posledních tří lidských generací?

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Včelařská chemie III – Feromony

Miloš Kašpar

2021/5/32

Znáte to: dostanete první žihadlo a vzápětí jsou kolem vás další útočnice, snažící se bodnout znovu. Může za to izopentylacetát s dalšími chemickými sloučeninami obsaženými v poplašném (alarmním) feromonu včely. Není to tedy jen pach včelího jedu, který přiláká další létavky, jak by se dalo předpokládat. Ten má zcela jiné složení.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Včelstvo uhynulo s roztočem

Petr Texl

2021/5/36

Jaro roku 2021 je zvláštní doba: karanténa, zavřené školy, čekání na vakcínu, přeplněné nemocnice, omezený pohyb mezi okresy, v médiích covid, covid, covid. A do toho všeho u včelařů hromadné zimní úhyny včelstev.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Společná zemědělská politika Evropské unie jako příležitost pro opylovatele

Organizace BeeLife

2021/5/39

Společná zemědělská politika představuje cca 40 % z celkového rozpočtu Evropské unie. Jen v roce 2018 poskytla EU zemědělcům více než 58 miliard €1. Jedná se proto o jednu z nejdůležitějších oblastí politiky s přímým vlivem na hospodaření a potravinovou bezpečnost. Svou roli zde chce sehrát také nevládní organizace BeeLife s programem ochrany opylovatelů.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Med roku 2021

2021/5/42

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., pořádá ve dnech 2.–3. 10. 2021 sedmý ročník soutěže „Med roku“. Tato akce proběhne v rámci Národní výstavy medu v Brně s konferencí na téma „Včelí pastva“, a to v budově Staré radnice v Brně, Radnická 8.

číst článek