Výskyt původce nákazy včel varroózy se v ČR meziročně snížil

Petr Vorlíček

5/2021, strana 5

Z letošních výsledků pravidelného monitoringu varroózy pomocí zimní měli vyplývá, že výskyt roztoče Varroa destructor se v ČR ve srovnání s loňskem snížil. 

Zatímco vloni bylo zcela bez roztoče 22 % stanovišť, letos je to více než 28 %. Naopak, podíl stanovišť s 0–3 roztoči se mírně snížil z 58,7 na 57,3 % a podíl stanovišť s více než třemi roztoči klesl z 19 na 14,4 %.

K ošetření je možné použít registrované veterinární léčivé přípravky v souladu s příbalovou informací. V případě nutnosti následuje po jarním ošetření letní ošetření. To se provádí povinně pouze u kočujících včelstev. Podzimní preventivní ošetření není od loňského roku povinné, což neznamená, že by ho chovatelé již neměli provádět.

Používání léčiv by však mělo být účelné, na základě vyhodnocení zdravotního stavu včel na konkrétním stanovišti. Ošetření včel proti varroóze je nutné provádět pouze v indikovaných případech, a to na základě pravidelného monitoringu výskytu roztoče prováděného chovatelem individuálně na jednotlivých stanovištích. Metodický pokyn Státní veterinární správy a podrobnosti k výskytu varroózy naleznete www.svscr.cz. „Chovatelé by neměli spoléhat pouze na výsledek vyšetření po zimě. Zdravotní stav včel je třeba sledovat v průběhu celého roku a na základě vyhodnocení zdravotního stavu včelstev případně cíleně léčit,“ uvádí ústřední ředitel Státní veterinární správy MVDr. Zbyněk Semerád.