Kontaminanty byly v loňském medu v normě

Petr Vorlíček

5/2021, strana 5

Státní veterinární správa ve spolupráci s Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv provedla vloni v rámci každoročního monitoringu cizorodých látek v potravinovém řetězci napříč Českou republikou vyšetření více než 100 vzorků medu na obsah cca 90 reziduí a kontaminantů v medu.

Výsledky vyšetření medů byly příznivé. Měřitelné koncentrace chlorovaných pesticidů a polychlorovaných bifenylů, insekticidů, pyretroidů a veterinárních léčivých přípravků včetně zakázaných léčiv (chloramfenikol, nitrofurany) nebyly prokázány. Na hranici meze stanovitelnosti byly v jednom vzorku zjištěny stopy tau-fluvalinátu (povolené léčivo proti varroóze včel).

Grafy obsahu olova a kadmia od roku 1992 dokládají nízké hladiny obou prvků s náznakem klesající koncentrace. V případě olova jsou patrné dva extrémy v kontaminaci medu olovem způsobené používáním starých zařízení pro vytáčení medu s dříve používaným pájením kovových dílů pájkou s obsahem olova.

Kompletní výsledky uvádí publikace Kontaminace potravinového řetězce cizorodými látkami. Situace v roce 2020. Informační bulletin Státní veterinární správy 1/2021, která je volně ke stažení na https://www.svscr.cz/kontaminace-potravnich-retezcu-cizorodymi-latkami-situace-v-roce-2020-informacni-bulletin-c-1-2021/.

Obsah cizorodých látek v medu v letech 1992–2020. Zdroj Kontaminace potravinového řetězce cizorodými látkami. Situace v roce 2020. Informační bulletin Státní veterinární správy 1/2021, s. 65.

Obsah cizorodých látek v medu v letech 1992–2020. Zdroj Kontaminace potravinového řetězce cizorodými látkami. Situace v roce 2020. Informační bulletin Státní veterinární správy 1/2021, s. 65.