Plochy řepky v roce 2021

- redakce

5/2021, strana 5

Podle newsletteru Zemědělec ze dne 17. 3. 2021 je řepka stále hlavní pěstovanou olejninou v České republice. 

Průměrná sklizňová plocha za posledních deset let (k roku 2020/2021) činila 389 600 ha. Nejvyšší plocha řepky 418 900 ha byla zaznamenána v roce 2013/2014. Poslední dva roky dochází k výraznějšímu poklesu plochy oseté řepkou. To je v souladu se Strategií Ministerstva zemědělství do roku 2030, podle níž tato plodina nemá v cílovém roce přesáhnout 80 % z celkové výměry olejnin.

V Evropské unii sice informace z konce února 2021 predikují meziroční nárůst produkce řepky, ale v rámci pětiletého průměru se snížila o cca 13 %.