Evropská soutěž včelařských projektů

Marie Šotolová

8/2021, strana 4

Evropská organizace vlastníků půdy (European Landowners’ Organization – ELO) a Asociace evropského zemědělského strojírenství (European Agricultural Machinery Industry Association – CEMA) vyhlásily VIII. ročník mezinárodní soutěže projektů podporující včely a další opylovatele European Bee Award 2021. 

Porota vedená Dr. Michaelem Garrattem z Univerzity v Readingu se také tentokrát zaměří především na inovativní projekty přinášející užitek opylovatelům a podporující biodiverzitu. Udělí tři ceny: 1) Za způsob obdělávání půdy přátelský k opylovatelům ve výši 4 000 €, 2) Inovativní technologická řešení ve výši 4 000 €, 3) Zvláštní cenu poroty.

Soutěže se může účastnit každý, zemědělec, vlastník půdy, výzkumné a veřejné instituce, spolky. Přihlášku s projektem je nutné podat nejpozději do 10. 9. 2021.

https://www.europeanlandowners.org/awards/bee-award