Moderní včelař 8/2021

8/2021

Předplatné

Jak a kde získat Moderního včelaře.

Více info

E-shop PSNV

Možnost zakoupit toto číslo.

Do e-shopu

Systém zemědělských dotací EU nově

- redakce

2021/8/4

Zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady Evropy se v politické rovině dohodli na podobě reformy unijního systému zemědělských dotací. 

číst článek


Editorial

Marie Šotolová

2021/8/4

Přátelé,

 

půlka prázdnin za námi, chladna z rána, disciplína dětí v rozkladu. Ty nejmenší, s nimiž ještě není žádná zábava, vyžadují od půl páté ráno pořádným řevem pozornost. Větší, které už by vám mohly nést k úlům ledacos potřebného k medobraní, z pelechu vypudit nelze, protože do noci pařili na smartfounu.

číst článek


Rozpačité první medobraní roku 2021

- redakce

2021/8/4

Největší český zpracovatel medu, firma Medokomerc s. r. o., která ho vykupuje od stovek tuzemských včelařů, nehodnotí jarní medobraní kladně.

číst článek


Evropská soutěž včelařských projektů

Marie Šotolová

2021/8/4

Evropská organizace vlastníků půdy (European Landowners’ Organization – ELO) a Asociace evropského zemědělského strojírenství (European Agricultural Machinery Industry Association – CEMA) vyhlásily VIII. ročník mezinárodní soutěže projektů podporující včely a další opylovatele European Bee Award 2021. 

číst článek


Včelí svět vítězem soutěže Náš evropský projekt


Kalendárium

2021/8/6

Kalendárium zahrnuje včelařské události 4. 8. do 12. 9. 2021.

číst článek


Tepelná pohoda včel

Petr Texl

2021/8/8

Aktuálním tématem tohoto Moderního včelaře je tepelná pohoda včel. Včelstvo zpravidla posuzujeme prizmatem savců, respektive člověka, kterému je vždy lépe v teple než v zimě a raději se obleče více než méně.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Mikroklima v úle

Pavel Holub

2021/8/9

Teplo, chlad, voda, kyslík a kysličník uhličitý – to jsou základní parametry vnitřního mikroklimatu včelstva.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Skladovatelnost cukerného roztoku kyseliny šťavelové

Antonín Přidal, Marian Hýbl

2021/8/12

Skladovatelnost vodného sacharózového roztoku s přídavkem kyseliny šťavelové k varroacidnímu ošetření včelstva je velmi diskutovanou problematikou a v této souvislosti se diskutuje o pro včely nejtoxičtějším hydroxymethylfurfuralu. V článku v tištěném nebo placeném elektronickém vydání Moderního včelaře se dozvíte, jak je to s uchováváním léčebného roztoku.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Letní odstranění plodu – prevence i léčba varroózy

Jiří Danihlík

2021/8/13

Zdraví včelstev v létě je klíčové pro jejich zdárné přezimování. V tomto období se totiž líhne dlouhověká zimní generace včel, která ve včelstvu zůstane až do následující sezóny. Pro zajištění dobrého zdravotního stavu je potřeba efektivně ošetřovat včelstva proti varroóze, která v létě graduje. Možností je řada: od vložení Gabonu přes kyselinu mravenčí, šťavelovou nebo tymol až po kombinace léčiv a zootechnických zásahů. Preventivním i záchranným opatřením je odstranění zavíčkovaného plodu s následnou aplikací vhodného léčiva.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Jubileum jediné specializované prodejny medoviny

Jiří Pouček

2021/8/16

Prodejna medoviny Na Zderaze v centru Prahy je celých pět let, kdy funguje, stále jedinou speciálkou na tento sortiment, a to přinejmenším v České republice. Pro jejího majitele Jiřího Poučka se jubileum stalo příležitostí shrnout své zkušenosti z tohoto podnikání.

číst článek


Zdraví a vitalita včelstev

- redakce

2021/8/17

zdraví a vitalita včelstev / Selekce a chov včely medonosné pro udržitelné včelaření: 4. 9. 2021 od 8.00 do 17.00 hodin. Mendelova univerzita, Zemědělská 1665, Brno-sever – Černá Pole

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Slovensko-rakouský projekt k určování medů

- redakce

2021/8/17

Téma jednodruhových medů se v poslední době dostává do popředí zájmu včelařů. Jednak se dobře uplatňují ve vysoce konkurenčním prostředí trhu, jednak je identifikace druhu medu důležitou složkou tažení proti falšování tohoto včelího produktu. Zajímavý projekt charakterizace vybraných jednodruhových medů realizují slovenští a rakouští vědci. 

číst článek


Pesticidové dilema: včely versus ptáci

Jaroslav Petr

2021/8/18

Odklon od pesticidů škodících ptactvu vedl k vývoji a výrobě prostředků pro ochranu zemědělských plodin zahrnujících nové pesticidy, které jsou však podstatně škodlivější pro rostliny a bezobratlé živočichy. Včely a další hmyzí opylovatelé patří v tomto „ozdravném procesu“ k poraženým. 

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Vcelařit jinak

Alena Machová, Pavel Mach

2021/8/19

Včelařství Fischermühle a spolek Mellifera e. V. jsou známé jako kolébka ekologického včelaření v Německu. Fischermühle leží na kraji Černého lesa (Schwarzwald) ve Švábských Albách (Schwäbische Alb) v údolí řeky Neckar uprostřed přírody. To je velmi důležité, protože se jedná o včelaření blízké přírodě. Oba subjekty jsme vám představili v Moderním včelaři 2/2020, str. 17–21. Při letošní návštěvě jsme se s několika dotazy obrátili na Dipl. Ing. Norberta Poeplau a Dr. Johannese Wirze.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Role tukového tělesa v dlouhověkosti zimní generace včel

Radmila Frydrychová

2021/8/22

Autorka seznamuje s novými výzkumy k významu tukového tělesa pro zimní generaci včel. Čtěte tištěné nebo placené elektronické vydání Moderního včelaře.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Mladé včelstvo v podletí

Petr Texl

2021/8/24

V srpnu je zpravidla nektarová a medovicová snůška již sporadická. Vyskytuje-li se přínos pylu, je to pro výživu včelstva výborné. V tomto období včelstvo odchovává plod, z něhož vzniknou převážně dlouhověké zimní včely. Co vše je potřřebné pro jejich zdravý vývoj si přečtěte v tištěném nebo placeném elektronickém vydání Moderního včelaře.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Přelomová studie k rizikům glyfosátu

Tomáš Erban

2021/8/26

Glyfosát jako účinná látka obsažená v herbicidních přípravcích je od prvního uvedení na trhu již skoro pět desetiletí. V poslední době se však v souvislosti s jeho vlivem na faunu vynořuje stále více otazníků. Ty se týkají také včel, ale i nás lidí.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Vliv rostlinných fenolů na prodloužení věku včel a snížení toxicity pesticidů

Petr Vomáčka

2021/8/28

Vědci z Univerzity státu Illinois zkoumali v mandloňových sadech Kalifornie efekt příjmu rostlinných fenolických látek kyseliny p-kumarové a kvercetinu v potravě včel na toxicitu fungicidů propikonazolu a chlorantraniliprolu pro tento hmyz

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


O prázdninách za včelkami

Marie Šotolová

2021/8/30

Podle výzkumu veřejného mínění hodlají část letošní dovolené strávit tři čtvrtiny Čechů ve své vlasti. Při 65 000 včelařů jde o 48 000 potenciálních poutníků zdejšími kraji, jejichž srdce poskočí, když uvidí podél cesty úly. Zároveň jsou tu ti, kteří by jim v rámci podnikání ve včelařství mohli prohlídku včelnice nabídnout.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Příručka apiturismu

Marie Šotolová

2021/8/31

Téměř dvousetstránkovou publikaci Lynnette Porter vydalo vloni o prázdninách americké nakladatelství Toplight Books v Severní Karolíně. 

číst článek


Za trochu medu šel světa kraj

- redakce

2021/8/32

Vlastně nešel, ale letěl a mlsnost se mu stala osudná. To je v kostce příběh lišaje smrtihlava, který se vloudil do úlu na střeše centrály DM drogerií. Motýl s typickou kresbou na hrudi připomínající lebku, podle níž se jmenuje, holduje totiž medu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Ekologie a zdraví včel

- redakce

2021/8/33

Kolektivní 152stránkové dílo navazuje na Ekologii chovu včel. Obě publikace vznikly díky Mendelově společnosti pro včelařský výzkum, z. s.

číst článek


Ekosytémové služby bezobratlých

- redakce

2021/8/33

Ekosystémové služby poskytované bezobratlými v zemědělství: opylování a regulace škůdců a plevelů, to je název 40stránkové příručky, kterou vydal Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Tým Funkční biodiverzity. 

číst článek


Pokles biodiverzity hmyzu

- redakce

2021/8/33

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., vydal brožuru Pokles diverzity hmyzu v zemědělské krajině a možnosti jejího zvýšení. 

číst článek


Medové pohádky s omalovánkami

Marie Šotolová

2021/8/33

Fotograf, lesník, včelař a také táta dvou malých kluků Milan Motyka připravil k radosti dětí třídílnou kolekci s názvem Medové pohádky. 

číst článek


Stavíme domečky pro zvířátka

Marie Šotolová

2021/8/33

Hmyzí hotely, ptačí budky a příbytky pro ježky z přírodních materiálů si mohou během prázdnin s pomocí dospělých postavit děti například na letním táboře či na chatě. 

číst článek


Očkování & včelí jed

- redakce

2021/8/34

Na začátku prázdnin jsme do redakce Moderního včelaře dostali ze Slovenska zajímavý dotaz: Nehrozí při aplikaci vakcíny proti covidu-19 u včelařů, kteří mají v tomto období v krvi dost často rezidua včelího jedu po bodnutí, bouřlivější reakce na očkování? 

číst článek


Mezní stav je tu

- redakce

2021/8/34

Slova jako výživná environmentální groteska či dotaz Kdo by se staral o to, co nevidí? provází novinku Divadla X10 sídlící v Charvátově ulici 10/39 v centru Prahy. Výchozí inspirací pro autorský projekt Mezní stav režisérky Barbary Herz se stal dramatický úbytek hmyzu

číst článek


Medomety ve světle historického vývoje

Petr Juřák

2021/8/35

V pozdním jaře a létě voní na včelnicích med. Naprostá většina včelařů buď chystá medomety k vytáčení, nebo je naopak vymývá, aby byly připravené na další sezónu. Právě teď je ten nejvhodnější čas si připomenout, že tato zcela nepostradatelná pomůcka má dlouhý vývoj.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Na Brdy se po staletích vrátily brtě

2021/8/38

Včelařský spolek pro Prahu 6 a 7 ve spolupráci s Vojenskými lesy a statky ČR, s. p., osadil rojem včel první brť nedaleko zříceniny hradu Valdek. Středověký způsob chovu včel v brtích hloubených přímo v kmenech lesních stromů, se tak vrátil na Brdskou vrchovinu. 

číst článek


Z Blatné vycházejí další včelaři

Petr Texl

2021/8/40

Na konci června zdárně ukončilo učební obor 41-51-H/02 Včelař dalších 27 studentů dálkového studia. Učební obor Včelař byl ve Středním odborném učilišti v Blatné zaveden v roce 2011 jako dvouleté dálkové zkrácené studium pro absolventy s ukončeným středním vzděláním. Moderní včelař se zeptal několika absolventů, co jim studium přineslo a co by chtěli zlepšit.

číst článek


Nástavkář nástavkáři

- redakce

2021/8/42

Rada Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, z. s., se těsně po ničivém tornádu na Moravě rozhodla požádat členy spolku o pomoc „nástavkáři“ z Moravské Nové Vsi. 

číst článek


Sněm PSNV-CZ

- redakce

2021/8/43

V sobotu 12. června se konal v Turistatku včelařské rodiny Novákových ve Lhotce u Telče výroční sněm Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, z. s. 

číst článek


Snídaně s politiky

Petr Texl

2021/8/43

Redakce Moderního včelaře dostala před prázdninami pozvání na snídani s politiky, respektive na besedu novinářů s koalicí Spolu k problematice zemědělství. Je sympatické, že politici v rámci zemědělské politiky pamatují na včelaře a včelařství. 

číst článek


Tečka na závěr

- redakce

2021/8/43

V úvodním editorialu jsme nenechali nit suchou na dětech, které k včelám ještě jaksi nepřilnuly. Na konci tohoto čísla bereme svá slova zpět.

číst článek