Systém zemědělských dotací EU nově

- redakce

8/2021, strana 4

Zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady Evropy se v politické rovině dohodli na podobě reformy unijního systému zemědělských dotací. 

Vše ještě oficiálně schvalují členské státy a Evropský parlament. Dohoda zajistí spravedlivější rozdělování podpory, zejména pro malé a střední rodinné farmy a mladé zemědělce. Končí tak téměř tříleté neshody ohledně společné zemědělské politiky, která se v letech 2021–2027 bude podílet na výdajích rozpočtu Evropské unie zhruba jednou třetinou. Na základě dosaženého konsensu Česká republika nyní dokončí Strategický plán, a předloží ho ke schválení Evropské komisi.

K zemědělcům a na rozvoj venkova vynaloží Evropská unie v daném období deset bilionů korun. Podle portugalské ministryně Marii do Céu Antunesové, která při jednáních zastupovala členské země EU, by tyto dotace neměly jen zajistit životaschopné podnikání v oboru zemědělství a spravedlivé ceny, ale přispět k zelenější Evropě.

Členské země mají od roku 2023 vynakládat 20 % z plateb pro zemědělce na ekologické programy, v letech 2025–2027 pak dokonce 25 %. Minimálně desetina financí by měla směřovat k menším zemědělcům a 3 % mezi zemědělce ve věku do 40 let. Počítá se také s vytvořením krizového fondu v hodnotě 11,5 miliardy korun.

Nicméně dosažená dohoda je předmětem kritiky ze strany ekologických organizací, které jí vyčítají, že nedokázala sladit zemědělskou politiku s žádoucími opatřeními v souvislosti s klimatickými změnami.