Slovensko-rakouský projekt k určování medů

- redakce

8/2021, strana 17

Téma jednodruhových medů se v poslední době dostává do popředí zájmu včelařů. Jednak se dobře uplatňují ve vysoce konkurenčním prostředí trhu, jednak je identifikace druhu medu důležitou složkou tažení proti falšování tohoto včelího produktu. Zajímavý projekt charakterizace vybraných jednodruhových medů realizují slovenští a rakouští vědci. 

. Jmenovitě se jedná o Národní zemědělské a potravinářské centrum – Výzkumný ústav potravinářský v Bratislavě a o Technickou univerzitu v rakouském Gratzu. Od letošního 1. dubna do konce příštího roku budou obě pracoviště stanovovat markery svých typických medů, které se vyznačují vysokou kvalitou. To znamená květového medu řepkového, akátového, kaštanového a medovicového jedlového.

U vyjmenovaných, případně dalších vysokojakostních jednodruhových medů, získaných ve spolupráci s Ústavem včelařství v Liptovském Hrádku a od jednotlivých slovenských a rakouských včelařů budou laboratoře sledovat jejich fyzikální, chemické a senzorické vlastnosti, jako je obsah cukrů, vody, hydroxymetylfurfuralu, antioxidantů, polyfenolů, karbonylových sloučenin, dále profil aminokyselin a elektrickou vodivost. Vzorky budou hodnotit novými metodami senzorické analýzy pomocí chromatografického profilu těkavých látek a organoleptickým hodnocením vyškolenými degustátory za využití speciálního softwaru na sběr a vyhodnocení dat. Poté vzorky srovnají s „komerčním“ medem a s dlouhodobě skladovaným.

Získané poznatky pracoviště uveřejní v odborném tisku a na konferencích, přičemž včelaři zapojení ve studii získají zdarma rozbory svých medů. Bilaterální spolupráce by měla vést k vývoji a harmonizaci metod pro posuzován kvality a autenticity medů. Uplatní se rovněž při školení členů mezinárodního expertního týmu se zaměřením na senzorické vlastnosti medů. Nové použité metody senzorického hodnocení najdou poté využití na národních úrovních při porovnávání jakosti a původu sledovaných druhů medu včetně z nich vyrobených produktů v obchodní síti.

Chovatelé včel se včelstvy na Slovensku nebo v Rakousku, kteří by se chtěli projektu účastnit zasláním dvěma 500g exempláři vzorku medu v originálním balení, se mohou o podrobnostech informovat na Odboru chemie a analýzy potravin Výzkumného ústavu potravinářského v Bratislavě, e-mailem na adresách kristina.kukurova@nppc.sk nebo zuzana.ciesarova@nppc.sk.

 Zdroj: www.vup.sk

Ilustrační foto Jaroslav Vogeltanz.