Ekologie a zdraví včel

- redakce

8/2021, strana 33

Kolektivní 152stránkové dílo navazuje na Ekologii chovu včel. Obě publikace vznikly díky Mendelově společnosti pro včelařský výzkum, z. s.

Předkládaná novinka se soustředí na ekologická témata, jako je vliv klimatických změn na chov včel (Karel Sládek), zavčelení České republiky (Erik Tihelka) a rizika xenobiotik v životním prostředí (Martin Staroň).

Dále odráží stěžejní oblast výzkumu Mendelovy společnosti: vyhledávání varroatolerantních včelstev a péči o zdraví a vitalitu včelstev. Květoslav Čermák přibližuje vývoj varroatolerance v malé včelí populaci v rezervaci Arnot Forest, kde nezasahoval člověk. Erik Österlund sleduje varroarezistenci na různých kontinentech v souvislosti se šlechtěním a monitoringem varroózy. Jaroslav Bajko představuje přirozené včelaření jako cestu k dobré kondici včel.

Konfrontace tradičních metod chovu včel s výsledky nových zootechnických postupů na základě zkušeností členů Mendelovy společnosti přivezených ze zahraničních pobytů je obsahem třetí části knihy. Čtenář zde najde témata, jako je včelaření v Minioptimalu (Miroslav Křížek), využití novozélandského způsobu vedení včelstev (Ivo Kovařík), důležitost kočování pro výživu včel (Jan Jindra).

Čtvrtá část publikace se zabývá úspěšností apiterapie jak u člověka (Jiří Zigal), tak u zvířat (Zdeněk Klíma).

Knihu, kterou editovali Květoslav Čermák a Karel Sládek, právě vydal Pavel Mervart.

ISBN 978-80-7465-478-7.

Titulní strana knihy.