Ekosytémové služby bezobratlých

- redakce

8/2021, strana 33

Ekosystémové služby poskytované bezobratlými v zemědělství: opylování a regulace škůdců a plevelů, to je název 40stránkové příručky, kterou vydal Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Tým Funkční biodiverzity. 

Autoři doc. RNDr. Pavel Saska, Ph.D., RNDr. Jiří Skuhrovec, Ph.D., Ing. Hana Foffová a RNDr. Milan Řezáč, Ph.D., uvádí spolu s výčtem nejvýznamnějších skupin bezobratlých popis podstaty jejich ekosystémových vazeb. Dále přehled možností jejich podpory a metod pozorování hmyzu za využití odchytových sítěk a pastí. Text provází konkrétní doporučení k revitalizaci mimoprodukčních funkcí zemědělské krajiny. Komplexní vhled do této problematiky doprovází heslář základních ekologických pojmů. Pozornost je věnovaná také včele medonosné jako nejznámějšímu a nejvýznamnějšímu opylovateli zemědělských plodin.

Publikaci před prázdninami vystavila k volnému stažení ve formátu pdf na svých stránkách Česká technologická platforma pro zemědělství. ISBN 978-80-7427-344-5.

www.ctpz.cz/media/upload/1623671752_2-ekosytemove-sluzby-9-tisk.pdf

Titulní strana knihy.