Pokles biodiverzity hmyzu

- redakce

8/2021, strana 33

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., vydal brožuru Pokles diverzity hmyzu v zemědělské krajině a možnosti jejího zvýšení. 

Její tvůrci Ing. Kamil Holý, RNDr. Jiří Skuhrovec, Ph.D., doc. RNDr. Pavel Saska, Ph.D., – všichni z vydavatelské instituce a Mgr. Zdeněk Papoušek z České inspekce životního prostředí dedikují 50stránkovou publikaci zemědělcům, pracovníkům státní správy, ochráncům

přírody, studentům a dalším lidem, kterým není úbytek hmyzu lhostejný. Tedy i včelařům. Knižní novinka reaguje na vědecky podložené důkazy o úbytku hmyzu, kdy je nezbytně nutné se zamyslet  nad touto situací, pojmenovat ji a hledat řešení, jak tento trend zastavit nebo zvrátit. Důraz je kladený především na problémy kulturní krajiny s velkým procentem obdělávané půdy, kde se ve velkém používají postřiky, nestřídají se plodiny, mění se údržba pastvin. Kromě orné půdy se autorský tým věnuje také ovocným sadům, chmelnicích a vinicím. Je nasnadě, že všechna popisovaná negativa neovlivňují jen divoce žijící hmyz, ale také naše včely.

Publikaci před prázdninami vystavila k volnému stažení ve formátu pdf na svých stránkách Česká technologická platforma pro zemědělství. ISBN 978-80-7429-345-2.

www.ctpz.cz/media/upload/1623672652_8-diverzita-hmyzu-4.pdf

Titulní strana knihy.