Stavíme domečky pro zvířátka

Marie Šotolová

8/2021, strana 33

Hmyzí hotely, ptačí budky a příbytky pro ježky z přírodních materiálů si mohou během prázdnin s pomocí dospělých postavit děti například na letním táboře či na chatě. 

Kromě toho, že udělají něco dobrého pro přírodu, získají souběžně možnost v dutinách pozorovat jejich nové obyvatele. Proto se knížka na 80 stránkách věnuje nejen konstrukci obydlí, ale také přibližuje biotopy a biologii několika druhů včel, čmeláků, motýlů, slunéček, vybraného ptactva a ježků. Příručku sestavila Monika Biermaier, vystudovaná ekoložka, která poté, co byla vědeckou spolupracovnicí vídeňské univerzity, se nyní angažuje v Dolním Rakousku v přírodních zahradách. Právě toto její zaměření je obsahem několika odborných knih, které má již na svém kontě. Překlad z němčiny vydalo nakladatelství Jan Vašut.

ISBN 978-80-7541-298-0.

Titulní strana knihy.