Sněm PSNV-CZ

- redakce

8/2021, strana 43

V sobotu 12. června se konal v Turistatku včelařské rodiny Novákových ve Lhotce u Telče výroční sněm Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, z. s. 

Program byl obvyklý, nicméně kvůli loňským omezením v důsledku covidu-19 zahrnoval hodnocení činnosti spolku a jím vydávaného Moderního včelaře roků 2019 a 2020.

Po prezentaci dalších plánů, které se v souladu s posláním PSNV-CZ zaměřují především na včelařské vzdělávání, došlo k volbám rady. Protože dosavadnímu místopředsedovi Ing. Lukáši Prýmasovi končil mandát a nechtěl kandidovat, došlo k doplnění rady o Ing. Václava Nováka, který se aktivně podílí na zajištění výuky oboru Včelař na Středním odborném učilišti Blatná, kde je PSNV-CZ odborných garantem. Rada poté zvolila jako nového místopředsedu Jiřího Mohelníka.

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., má v současnosti 772 členů, z toho 82 žen a tři právnické osoby. Letos se do spolku přihlásilo 56 lidí. Průměrný věk členů je 48,2 roku. Nejsilnější členská základna je ve Středočeském, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji.

Vše o PSNV-CZ včetně možnosti přihlášek je na webu www.psnv.cz.

Kvůli covidu-19 se letošní sněm konal ve venkovní občerstvovně Turistatku. Na snímku ředitel kanceláře Radomír Hykl hodnotí činnost spolku. Fotoarchiv PSNV-CZ.