Tečka na závěr

- redakce

8/2021, strana 43

V úvodním editorialu jsme nenechali nit suchou na dětech, které k včelám ještě jaksi nepřilnuly. Na konci tohoto čísla bereme svá slova zpět.

Protože ve Znojmě se už mimino vozí v kočárku sdělujícím, že se narodilo ve včelařské rodině. Samolepky jsou z Moderního včelaře. Že by náš časopis už dokonce četlo? To by z něj skutečně mohl včelař vyrůst. To v Mostech u Jablůnkova v Beskydech je jasno, včelaře už tu mají. Až se čas naplní, stane se z obou třeba takový včelař-dědeček, jako žije v Nepomuku a s včelaříky má dojista svatou trpělivost. A život včelařských rodů zase o jedno kolo posune dál.

Foto Petr Texl.

Foto Milan Motyka.

Foto Jaroslav Vogeltanz.