Sympozium Živé zemědělství

Marie Šotolová

9/2021, strana 36

Asociace místních potravinových iniciativ pořádala nedávno sympozium Živé zemědělství. Protože jsme správně vytušili, že by mohlo být zajímavé i z včelařského hlediska, vydali jsem se do pražské Troje také.

Asociace místních potravinových iniciativ, o. p. s., (AMPI) funguje sedm let, aby podpořila rozvoj ekologického zemědělství, produkci a prodej lokálních potravin, to vše na základě vzájemné solidarity zemědělců a spotřebitelů. Mezi náplně její činnosti patří také osvěta v souvislosti s environmentálními a sociálními aspekty zemědělství, produkcí a spotřebou                jídla. Práce asociace je provázaná s mezinárodním hnutím komunitou podporovaného zemědělství (KPZ). Jednoduše řečeno, členové komunit     , které se čile činí také u nás, především ve městech, uzavřou džentlmenskou smlouvu s pěstitelem/chovatelem. Za dohodnutý poplatek, který zaplatí před sezónou, se podílejí na budoucí úrodě. Risk je zisk. Zemědělec dostane dopředu peníze do svého hospodářství a za to zásobuje komunitu svými produkty. Z obou stran se předpokládá vzájemná odpovědnost a férové jednání. Že dodavatel nebude šidit a naopak, když se nezadaří a úrodu třeba zničí špatné počasí,      odběratelé to pochopí a nebudou žádat své peníze zpět. Tato dohoda funguje také proto, že obě strany se osobně znají a vzájemně si důvěřují. Například díky tomu, že se členové komunity občas      vydávají za svým zemědělcem či zahradníkem na návštěvu, někdy i s dětmi, a třeba tam přiloží r     uku k dílu. Samozřejmě, že by na tomto principu mohl probíhat i prodej a nákup medu. Respektive na mnoha místech mají již nyní odběratelé tzv. adoptovaný úl a za roční platbu získávají podíl na medu. Příkladem je komunitní zahrada Pražská pastvina, o níž jsme psali v Moderním včelaři 7/2021. Kdo by měl ze včelařů zájem si tuto cestu vyzkoušet, může se na Asociaci místních potravinových inciativ informovat, jak na to. Spojení je www.asociaceampi.cz, www.kpzinfo.cz. Ostatně se dvěma včelaři, kteří se v této iniciativě angažují, s Christianem Krčkem ze spolku Zlatobýl a Petrem Dolenským z komunitní zahrady Kuchyňka, jsme se na sympoziu potkali.

Karel Tachecí z Budyně nad Ohří domlouvá podmínky s KPZ CooLAND (dnes Pospolí).

Členové komunity sepisují před sezónou dodavatelsko-odběratelskou smlouvu. Své podíly zaplatí předem, takže z pouhých zákazníků se stávají podílníci hospodářství.

Návštěva u „svého“ zemědělce je zvlášť pro děti vždy velké dobrodružství. Tahle holčička, která mlsá u Karla Tachecího v Budyni, bude už vždycky vědět, že med pochází od včeliček, a ne ze supermarketu.

Čerstvá sklizeň právě dorazila. Obsah beden je vždy trochu překvapení, protože člověk míní a příroda mění.

Komunitou podporované zemědělství není prosté výdejní okénko, ale prohlubuje poznání toho , co obnáší produkce potravin. Fotografie v rámci projektu Láska ke krajině prochází žaludkem pořídil Kevin V. Ton. www.kevin-v-ton.com, https://laskakekrajine.tumblr.com/