Asociace profesionálních včelařů, z. s.

Kamil Kurtin

10/2021, strana 9

Asociace sdružuje osoby, které včelaří v hlavním nebo vedlejším pracovním poměru, případně podnikají v oblasti související s včelařstvím. 

Cílem je pomoci vytvářet vhodné politické, legislativní a ekonomické podmínky pro jejich činnosti. To by mělo vést ke zvýšení podílu profesionálních včelařů na zdejším trhu souvisejícím se včelařstvím. Ve vztahu k ostatní včelařské veřejnosti asociace prosazuje vzájemně prospěšnou spolupráci a dialog. 

Důležitou součástí její činnosti je seznamování členů s nejnovějšími vědeckými poznatky, s moderní technikou a nejnovější metodikou v chovu včel. Místem testování by se měly stát profesionální včelí farmy. Velkou pozornost věnuje asociace zdraví včelstev a ochraně i rozšiřování zdrojů snůšky. Asociace pořádá pro své členy zahraniční tematické zájezdy. Dále každý listopad v Praze vzdělávací seminář, kterého se mohou účastnit také nečleni, a v Nasavrkách v lednu další seminář určený jen členům. Živá je spolupráce se slovenskými profesionály a na platformě asociace probíhá bohatá výměna zkušeností. Aktivity si hradí členové sami prostřednictvím ročního členského poplatku, který činí 3 000 korun. Z téhož zdroje se hradí členství asociace v Agrární komoře ČR.

Z výše uvedeného vyplývá, že zájemce o členství v asociaci musí chovat nejméně 61 včelstev. Jeho včelaření má podnikatelský charakter. O přijetí rozhoduje na základě přihlášky a písemného doporučení dvou členů asociace valná hromada. 

Asociace profesionálních včelařů má v současné době 45 členů, z toho jsou tři ženy. Věkový průměr je 49 roků. Jedná se o majitele rodinných včelích farem, průměr na farmu je 270 včelstev.

www.vcelifarmy.cz