Moderní včelař 10/2021

10/2021

Předplatné

Jak a kde získat Moderního včelaře.

Více info

E-shop PSNV

Možnost zakoupit toto číslo.

Do e-shopu

Editorial

Marie Šotolová

2021/10/4

Vážení a milí, vzpomínáte si na sloupek Karla Čapka o úklidu knihovny, kdy jste si řekli, že vám mluví z duše? 

číst článek


EU dotace v přechodném období

- redakce

2021/10/4

Nová pravidla společné zemědělské politiky včetně oboru včelařství, by měla platit od 1. 1. 2023. Současný Český včelařský program má končit 31. 7. 2022. Proto se doplňuje Český včelařský program 2020–2022 dle prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/166 pro období od 1. 8. 2021 do 31. 12. 2022.

číst článek


Najdi svého zemědělce

Vladimír Pícha

2021/10/4

Zemědělský svaz České republiky spustil internetový projekt Najdi svého zemědělce. 

číst článek


Kalendárium

- redakce

2021/10/5

Kalendárium zahrnuje včelařské události od 7. 10. do 12. 11. 2021.

číst článek


Podnikatel versus hobby včelař

František Texl

2021/10/6

V současné době se ve včelařství v České republice potkaly dva trendy: jednak historicky dané pojetí, kdy se na venkově v každé druhé chalupě vedle ostatních zvířat chovala i včelstva, jednak snaha lidí hledat zajímavého koníčka jako způsob relaxace a objevování přírody v kostce, a to i ve městech.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Včelaření z profese očima Kamila Kurtina

Kamil Kurtin

2021/10/8

Včelařství jako předmět podnikání hodnotí pro Moderního včelaře z hlediska největších současných problémů předseda Asociace profesionálních včelařů, z. s., Ing. Kamil Kurtin.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Asociace profesionálních včelařů, z. s.

Kamil Kurtin

2021/10/9

Asociace sdružuje osoby, které včelaří v hlavním nebo vedlejším pracovním poměru, případně podnikají v oblasti související s včelařstvím. 

číst článek


Sekce komerčních včelařů při ČSV, z. s.

Jiří Mohelník

2021/10/10

Sekce komerčních včelařů při ČSV, z. s., vznikla v roce 1991 po změně režimu jako reakce na novou možnost podnikat. 

číst článek


Učební obor Včelař v Jihlavě

- redakce

2021/10/10

Škola ekonomiky a cestovního ruchu v Jihlavě zahájila letos druhý školní rok, kdy nabízí formou dálkového studia učební obor Včelař-zpracovatel včelích produktů. 

číst článek


NEZkreslená věda

- redakce

2021/10/10

Akademie věd České republiky připravovala v rámci projektu Strategie AV 21 od roku 2014 videa NEZkreslená věda. 

číst článek


Doplňování zásob při menším počtu včelstev

Petr Kellner

2021/10/12

V srpnu a září nabídl seriál Začínáme včelařit v nové době stručný návod na krmení včelstev. Těm, kteří se snaží zimovat na doplněných zásobách a hledají podrobnější informace, patří následující článek vycházející z vlastních zkušeností a postřehů autora.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Trojice včelařských poznatků

Tomáš Houček

2021/10/16

Moderní včelař zvolil za srpnové téma tepelnou pohodu včel. Rád bych k problematice klimatu v úlovém prostředí přispěl aktuálními poznatky při včelaření ve dvou typech úlů.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Úhyny a voda?

Miloš Kašpar

2021/10/18

Před letošní sezónou jsem zaznamenal velké zimní úhyny. Z jedenácti včelstev na dvou stanovištích jsem v březnu zjistil u šesti úhyny. Není to sice katastrofální, ale v uplynulých letech jsem byl zvyklý na nulové ztráty, nebo nanejvýš na jeden úhyn na deset včelstev.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Medná snůška sezóny 2021

- redakce

2021/10/20

Dotazy na aktuální výnos medu ve včelařských kruzích často následuje hned po přátelském pozdravení. Jestli vloni bylo standardní odpovědí slovo bída, tak letos je vystřídal na řadě míst povzdech „nic moc“. Připravili jsme pro vás proto krátký přehled situace. Vycházeli jsme jednak z tiskové zprávy našeho největšího zpracovatele medu, jednak z ankety, kterou inicioval v Mendelově společnosti pro včelařský výzkum, z. s., v souvislosti s televizním zpravodajstvím Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D., z Univerzity Palackého v Olomouci. Respondentům děkujeme za souhlas s uveřejněním jejich odpovědí v našem časopisu.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Genotypy bakterie způsobující mor včelího plodu v České republice

Jana Biová

2021/10/22

Článek při náší nové informace o mapování různých genotypů bakterie způsobující mor včelího plodu v České republice dle výzkumu realizovaného Univerzitou Palackého v Olomouci.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Díl X – Říjen nepatří jen bilanci

Petr Texl

2021/10/24

V minulém dílu jsme se neřídili starými tradicemi a úl a včelstva jsme nezamkli. Také v říjnu je třeba sledovat zdravotní stav včelstev a mít přehled o jejich zásobách. Při denních teplotách nad 12 °C včely vylétají z úlů pro vodu, hledají sporadickou nabídku posledního pylu, nektaru a medovice. Frekvence jejich letů je však již malá.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Kyselina šťavelová a německé zkušenosti

Alena Machová, Pavel Mach

2021/10/26

Autoři seznamují s německými a švýcarskými kladnými a zápornými zkušenostmi s aplikací kyseliny šťavelové pokapem, postřikem a odparem jak při zimním, tak letním ošetření včelstev.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Jubileum Karla Havlíčka Borovského

Marie Šotolová

2021/10/30

Moderní dějiny naší země určilo do značné míry národní obrození. V polovině 19. století se tehdejší intelektuálové snažili rehabilitovat postavení Čechů a Moravanů v habsburské monarchii a pozdvihnout na novou úroveň český jazyk. Významná role připadla Karlu Havlíčku Borovskému, který se zabýval, jak známo, politikou a žurnalistikou, ale také včelařstvím.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Skrytá krása virů

František Weyda

2021/10/31

Moderní včelař se pravidelně věnuje virům parazitujícím na včelách. Mně to ale nedá nezamyslet se nad viry obecněji. Viry jsou totiž jedním z nejčastěji se objevujících termínů v současných médiích, především spolu s variacemi na téma covid-19, koronaviry, pandemie. Zároveň se staly předmětem obrovského zájmu odborníků i laiků.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Neonikotinoidy zrychlují přeměnu krmičky na létavku

Jaroslav Petr

2021/10/32

Jedním z neblahých následků působení neonikotinoidu imidaklopridu na včelstva může být překotný vývoj dělnic, které začínají předčasně plnit úlohu létavky. V úlu pak může nastat nedostatek krmiček, kojiček nebo stavitelek. Létavky – rychlokvašky – navíc vykazují jasné známky poškození nervového systému.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Včelaření v poválečném pohraničí

Petr Texl

2021/10/34

Josef Stejskal (*1926) žije a včelaří v Horním Břečkově na Znojemsku již přes 75 let. Přišel sem v roce 1945 hned po II. světové válce v rámci osidlování pohraničí. Dětství prožil v Jabloňanech na Boskovicku, několik let pracoval a žil v rodině u Dvořáků, kde se poprvé seznámil se včelařstvím. Po založení Jednotného zemědělského družstva (JZD) v Horním Břečkově v něm pracoval jako včelmistr. Absolvoval zimní mistrovskou školu v učilišti v Nasavrkách a až do současnosti včelaří a odchovává matky. Na Znojemsku byl dlouhá léta jediným chovatelem včelích matek.

Celý článek je v tištěné a elektronické verzi Moderního včelaře.
Toto číslo Moderního včelaře si můžete zakoupit ZDE,
jeho další obsah si můžete prohlédnout ZDE.


Replika Plečnikova včelína z Lán v Lublani

Aleš Süssinger, František Sentenský

2021/10/36

Před prázdninami jsem obdržel od Aleše Süssingera ze Slovinska pozvánku na odhalení repliky Plečnikova včelína v Lublani. Slavnosti se účastnili diplomaté, zástupci města, podnikatelé, předseda Slovinského včelařského svazu a mnoho dalších. Jejich účast korunovala zdařilé dílo.

číst článek


Ostravský veletrh Včela!!! se vydařil

Václav Sciskala

2021/10/36

Dlouhých 19 měsíců bylo výstaviště Černá louka v Ostravě zavřené, až v pátek 3. 9. 2021 ho otevřeli včelaři, kteří přišli na výstavu organizovanou Včelařským spolkem Moravy a Slezska, z. s. 

číst článek


Brtnický kurz na Horním hradě (Hauenštejně)

Petr Texl, Milan Motyka

2021/10/39

 Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., pořádala letos na přelomu července a srpna již svůj třetí brtnický kurz v České republice. 

číst článek


Nová pobočka Národního zemědělského muzea a sběr exponátů

- redakce

2021/10/41

V roce 2025 otevře Národní zemědělské muzeum na českobudějovickém výstavišti svou další pobočku. 

číst článek


Jedu v medu

Petr Texl

2021/10/41

První zářijovou sobotu se za slunného počasí konala na dvoře Národního zemědělského muzea v Praze na Letné akce Jedu v medu. 

číst článek


Bee Press Photo podruhé

- redakce

2021/10/42

Slovenský časopis Dymák vyhlásil letos druhý ročník mezinárodní fotografické soutěže Bee Press Photo. Mediálními partnery jsou časopisy Moderní včelař, polská Pasieka, Slovenski čebelar ze Slovinska a magazín Bee World.

číst článek


Za Tatianou Čermákovou

2021/10/43

Na konci prázdnin skonala významná badatelka v oboru včelařství RNDr. Tatiana Čermáková, rozená Piatková (31. 5. 1956–27. 8. 2021). Její jméno je spojeno především s Výzkumným ústavem včelařským v Liptovském Hrádku na Slovensku.

číst článek