Bee Press Photo podruhé

- redakce

10/2021, strana 42

Slovenský časopis Dymák vyhlásil letos druhý ročník mezinárodní fotografické soutěže Bee Press Photo. Mediálními partnery jsou časopisy Moderní včelař, polská Pasieka, Slovenski čebelar ze Slovinska a magazín Bee World.

Porota přijala do soutěže téměř 130 snímků. Nejobsazenější byla kategorie fotografů dokumentujících život včel. Pěkné fotografie se objevily také v kategorii přibližující chov včel jako rekreační aktivitu. Jen autorů ve věku do 18 let by organizátoři rádi přivítali více. Nejzdařilejší fotografie zpřístupnil vyhlašovatel, tzn. časopis Dymák, na výstavě, která doprovázela Trnavský včelařský festival 3.–5. 9. 2021 a poté putovala do Banské Bystrice. Celá výsledková listina je na www.dymak.online. Obě první místa v kategoriích Včela ve všech stadiích a činnostech a Práce a relax na včelnici obsadila Věra Kuttelvašerová Stuchelová (Česká republika). Ve spojených kategoriích pro fotografy do 18 let zabodovala Karolína Pavlíková se snímkem První jarní prohlídka (Slovensko).

            Rádi podotýkáme, že doc. MgA Věra Kuttelvašerová-Stuchelová, Ph.D., publikuje své krásné fotografie často v našem časopisu. Výjimkou není ani toto číslo, a její včely budou lákat k četbě Moderního včelaře na jeho titulní straně v listopadovém vydání. Upozorňujeme však, že porotci hodnotí snímky anonymně, autory neznají. Věra Kuttelvašerová-Stuchelová absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze. Titul docentky získala na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Má za sebou účast na řadě výstav v tuzemsku a v zahraničí, je zastoupena v galerijních a muzejních sbírkách. Přestože její tematický záběr je mnohem širší než včely, ty mají v její tvorbě své pevné místo. Jistě k tomu přispívá skutečnost, že včely chová její manžel.

            Všem vítězům upřímně blahopřejeme.

Vítězná fotografie Věry Kuttelvašerové-Stuchelové v kategorii Včela ve všech stadiích a činnostech soutěže Bee Press Photo.

Vítězná fotografie Věry Kuttelvašerové-Stuchelové v kategorii Práce a relax na včelnici soutěže Bee Press Photo.

Vítězný snímek Karolíny Pavlíkové ve spojených kategoriích pro fotografy do věku 18 let soutěže Bee Press Photo